Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku
Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku
Tematické kultúrne cesty na území západného Slovenska
Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou Mikušovou o tematických kultúrnych cestách, dopadoch pandémie COVID-19 a digitálnych technológiách v turizme.
Tematické kultúrne cesty ako turistický produkt