Vstúpte do sveta Slovanov formou virtuálnej reality
CM-Route Presentation
Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda ocenila Rada Európy certifikáciou. Všetci ste na ňu pozvaní!
Tlačová správa

Tlačová správa

  • kultadmin

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava  3.6.2021 Podarilo sa to! Rada Európy pre Kultúru certifikovala Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda, ktorá...

Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku
Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku
Tematické kultúrne cesty na území západného Slovenska
Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou Mikušovou o tematických kultúrnych cestách, dopadoch pandémie COVID-19 a digitálnych technológiách v turizme.