Cyrilometodský detský pas

-
Cyrilometodský detský pas

NOVÝ TURISTICKÝ PRODUKT – CYRILO-METODSKÝ DETSKÝ PAS, KTORÝ UROBÍ ZÁBAVNÚ DOBRODRUŽNÚ CESTU  Z OBJAVOVANIA KULTÚRY S CYRILOMETODSKOU TRADÍCIOU V BRATISLAVSKOM A TRNAVSKOM KRAJI

Cyrilometodský detský pas – zábavný a vzdelávací cestovný sprievodca, ktorý rodiny s  deťmi prevedie po stopách slovanských vierozvestcov v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Výhody používania pasu sú tipy na aktivity s deťmi počas letných mesiacov a systém odmeňovania. Deti budú nadšené zo zbierania pečiatok a získavania odmien počas svojich dobrodružstiev. Táto skvelá rodinná aktivita prehĺbi poznanie o dedičstve svätých Cyrila a Metoda a umožní im spoznávať históriu hravou formou. Cyrilo-Metodský detský pas bude spustený od 1.6.2024 na vybraných miestach v Bratislavskom a Trnavskom kraji, pre rodiny s deťmi, ktorí plánujú využiť letné mesiace aktívne.

Cyrilometodský detský pas je taktiež rozšírením úspešného projektu „Rodinné pasy“, ktorá združuje ponuky miestnych atrakcií a služieb do jednej komplexnej ponuky s výhodami pre návštevníkov a držiteľov Rodinného pasu. Interaktívny charakter Cyrilometodského detského pasu podnecuje zas k návšteve viacerých miest na vymedzených trasách v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Návštevníci si môžu zbierať pečiatky od partnerských miest na vyznačenej trase, a po návšteve vybraných miest a vyplnení pasu minimálnym počtom sedem pečiatok získať pre deti skvelý darček, ktorý im bude po splnení podmienok zaslaný na adresu.

Vďaka podpore Bratislavského a Trnavského kraja bude Cyrilometodský detský pas ponúkať príležitosť spoznať bohatú históriu a dedičstvo Bratislavského a Trnavského kraja. Vďaka pasu budú mať rodiny s deťmi možnosť spoznávať kľúčové turistické miesta a pamiatky reflektujúce na odkaz sv. Cyrila a Metoda.

„Naším cieľom je nie len motivovať návštevníkov k objavovaniu nášho kultúrneho dedičstva, ale aj podporovať udržateľný cestovný ruch v našom regióne. Veríme, že Cyrilometodský detský pas  bude skvelým spôsobom, ako priblížiť našu kultúru a históriu mladšej generácii a zároveň zlepšiť turistický zážitok pre celé rodiny“ uviedol predseda BSK, Juraj Droba.

Takýto z prístup podporí udržateľný cestovný ruch v Bratislavskom a Trnavskom regióne, pomôže priblížiť históriu a tradície mladším generáciám a staršej generácií umožní zaspomínať si. Cyrilometodský detský pas je ideálnym nástroj na podporu vzdelávania a aktívneho cestovného ruchu v rodine.

Veríme, že Cyrilometodský detský pas bude prínosnou a obohacujúcou skúsenosťou pre všetky zúčastnené strany. Budeme nápomocní pri akýchkoľvek ďalších otázkach, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Fotogaléria


Cyrilometodský detský pas

NOVÝ TURISTICKÝ PRODUKT – CYRILO-METODSKÝ DETSKÝ PAS, KTORÝ UROBÍ ZÁBAVNÚ DOBRODRUŽNÚ CESTU  Z OBJAVOVANIA KULTÚRY S CYRILOMETODSKOU TRADÍCIOU V BRATISLAVSKOM A TRNAVSKOM KRAJI

Cyrilometodský detský pas – zábavný a vzdelávací cestovný sprievodca, ktorý rodiny s  deťmi prevedie po stopách slovanských vierozvestcov v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Výhody používania pasu sú tipy na aktivity s deťmi počas letných mesiacov a systém odmeňovania. Deti budú nadšené zo zbierania pečiatok a získavania odmien počas svojich dobrodružstiev. Táto skvelá rodinná aktivita prehĺbi poznanie o dedičstve svätých Cyrila a Metoda a umožní im spoznávať históriu hravou formou. Cyrilo-Metodský detský pas bude spustený od 1.6.2024 na vybraných miestach v Bratislavskom a Trnavskom kraji, pre rodiny s deťmi, ktorí plánujú využiť letné mesiace aktívne.

Cyrilometodský detský pas je taktiež rozšírením úspešného projektu „Rodinné pasy“, ktorá združuje ponuky miestnych atrakcií a služieb do jednej komplexnej ponuky s výhodami pre návštevníkov a držiteľov Rodinného pasu. Interaktívny charakter Cyrilometodského detského pasu podnecuje zas k návšteve viacerých miest na vymedzených trasách v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Návštevníci si môžu zbierať pečiatky od partnerských miest na vyznačenej trase, a po návšteve vybraných miest a vyplnení pasu minimálnym počtom sedem pečiatok získať pre deti skvelý darček, ktorý im bude po splnení podmienok zaslaný na adresu.

Vďaka podpore Bratislavského a Trnavského kraja bude Cyrilometodský detský pas ponúkať príležitosť spoznať bohatú históriu a dedičstvo Bratislavského a Trnavského kraja. Vďaka pasu budú mať rodiny s deťmi možnosť spoznávať kľúčové turistické miesta a pamiatky reflektujúce na odkaz sv. Cyrila a Metoda.

„Naším cieľom je nie len motivovať návštevníkov k objavovaniu nášho kultúrneho dedičstva, ale aj podporovať udržateľný cestovný ruch v našom regióne. Veríme, že Cyrilometodský detský pas  bude skvelým spôsobom, ako priblížiť našu kultúru a históriu mladšej generácii a zároveň zlepšiť turistický zážitok pre celé rodiny“ uviedol predseda BSK, Juraj Droba.

Takýto z prístup podporí udržateľný cestovný ruch v Bratislavskom a Trnavskom regióne, pomôže priblížiť históriu a tradície mladším generáciám a staršej generácií umožní zaspomínať si. Cyrilometodský detský pas je ideálnym nástroj na podporu vzdelávania a aktívneho cestovného ruchu v rodine.

Veríme, že Cyrilometodský detský pas bude prínosnou a obohacujúcou skúsenosťou pre všetky zúčastnené strany. Budeme nápomocní pri akýchkoľvek ďalších otázkach, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Viac info:

Facebook: Cyrilo-metodska cesta

Instagram: cyrilo_metodska_cesta