Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku

Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku

Zvláštnu kategóriu tematických kultúrnych ciest predstavujú Európske kultúrne trasy certifikované Radou Európy. Tento titul sa už od roku 1987 udeľuje kultúrnym trasám Európskeho významu, ktoré spájajú aspoň tri krajiny v Európe.  Okrem toho musia certifikované trasy spĺňať viacero kritérií, ako je rozvoj Európskej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja; podpora kultúrnej pamäte, histórie a európskeho dedičstva; rozvoj kultúrnych a vzdelávacích výmen mladých Európanov; súčasnej kultúrnej a umeleckej praxe; turizmu a trvalej udržateľnosti. Slovensko je v súčasnosti zapojené do troch certifikovaných Európskych kultúrnych trás – Cesta sv. Martina z Tours (2005), Transromanica (2007) a Cesta železnej opony (2019), hoci náš potenciál je omnoho vyšší. 

Viac informácií na: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/slovak-republic

Fotogaléria