Tematické kultúrne cesty na území západného Slovenska

Tematické kultúrne cesty na území západného Slovenska

Územím západného Slovenska prechádza viacero tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska cesta židovského kultúrneho dedičstva a mnohé ďalšie. Ich potenciál spočíva najmä v sieťovaní a spájaní lokalít do jedného celku. Známe atrakcie tak môžu pritiahnuť pozornosť aj k tým menej známym lokalitám kultúrneho dedičstva. O rastúcom význame kultúrnych ciest pre rozvoj turizmu a regiónov svedčí aj ich začleňovanie do rozvojových stratégií Európskych makroregiónov, certifikovanie stále nových kultúrnych trás Rady Európy a otvorenie samostatnej iniciatívy s názvom Routes4U.