SacraVelo – posvätné miesta

SacraVelo – posvätné miesta

Nový turistický produkt ponúka sieť cezhraničných pútnických trás na pohraničí Slovenska a Maďarska.Sacra Velo znamená sieť bezpečnej jazdy bicyklom po sakrálnych pamiatkach...

Poznávacia a náboženská