Tematické kultúrne cesty ako turistický produkt

Tematické kultúrne cesty ako turistický produkt

Slovenský dom CENTROPE spúšťa informačný seriál o tematických kultúrnych cestách. V nasledujúcich dňoch vám predstavíme rôzne kultúrne cesty prechádzajúce územím západného Slovenska. Tematická kultúrna cesta spája viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho turistického produktu pomocou spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu byť lokálne, cezhraničné alebo medzinárodné. Každá tematická cesta ponúka návštevníkom jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas.