Tlačová správa

Tlačová správa
  • kultadmin

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava  3.6.2021

Podarilo sa to! Rada Európy pre Kultúru certifikovala Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda, ktorá vedie aj Bratislavským krajom!

——————————————————————————————

Projekt Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda obstál v silnej medzinárodnej konkurencii 13 kandidátov a zaradil sa tak medzi také významné cesty ako je napr. Svätojakubská cesta, vedúca do Santiaga de Compostela v Španielsku. Rozhodli o tom vybraní zástupcovia Rady Európy pre Kultúru (EPA) dňa 29.apríla  2021. 

         Trasa tejto cesty sa vinie naprieč Európou a popri takých významných dejinných centrách ako sú Nitra, Velehrad,  Zalavár (Blatnohrad),  Solún, Rím či Plovdiv sa tiahne aj Bratislavským krajom. Tu všade môžete dodnes cítiť prítomnosť sv. Cyrila a Metoda v podobe historických pamiatok a duchovných odkazov.

         Novo certifikovaná kultúrna cesta má za cieľ zachovanie a šírenie odkazu sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov. Jej certifikácia Radou Európy pre Kultúru predstavuje dôležitý míľnik v snahe vybudovať ďalšiu atraktívnu európsku cestu, ktorá má osloviť nielen veriacich a pútnikov, ale aj turistov a ľudí s hlbokým vzťahom k minulosti a vlastným koreňom. 

         Odkaz solúnskych bratov si každoročne pripomíname 5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, s ktorým sú späté aj oslavy a podujatia v rôznych slovenských mestách. Púte, liturgické slávenia a odborné semináre pripomínajú dôležitú

úlohu, ktorú zohrali pri šírení viery a vzdelanosti. Cieľom cesty je ale šíriť poznanie  a osvetu celoročne, aj mimo sviatočného dňa a to rôznymi aktivitami tak, aby zaujali široké spektrum verejnosti. Aby mali záujemcovia všetky potrebné informácie nadosah, združenie Slovenský dom Centrope  pripravilo elektronického sprievodcu v podobe praktickej mapovej aplikácie , ktorá po stiahnutí funguje aj v offline režime. Nájdete ju tu:  http://www.cyrilometodskacesta.sk/

Cestovateľom pomáha lepšie si trasu naplánovať a vytýčiť miesta, ktoré stoja za návštevu. Táto cesta totiž ponúka ďaleko viac ako iba pamiatky spojené s pôsobením vierozvestcov a ich učencov u nás. Uvidíte krásy okolitej prírody, spoznáte historické pamiatky viažuce sa na rôzne dejinné epochy, objavíte poklady tradičnej kuchyne a špecifiká jednotlivých regiónov nášho kraja.

         Tvorcovia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda veria, že vzbudia záujem o naše vlastné korene aj u mladých ľudí, povzbudia pedagógov a kultúrnych pracovníkov v záujme o túto tému, rovnako ako zástupcov z oblasti cestovného ruchu, turizmu a gastronómie tak, aby sme k nám pritiahli čo najviac návštevníkov z domova a zo sveta. Opierajúc sa o poznanie historikov, vedeckých pracovníkov a výsledky ich dlhodobej práce, veríme v udržateľnosť tejto cesty a jej dlhú, úspešnú budúcnosť.

Fotogaléria