Workshopy v Slovenskej ľudovej majolike v Modre 12-15.6.2023

Workshopy v Slovenskej ľudovej majolike v Modre 12-15.6.2023

Aj dejepis môže deti baviť! Dopriali sme im zážitok, vďaka ktorému sa čosi nové naučili a vyskúšali. 

V Slovenskej ľudovej majolike v Modre sa podarilo v spolupráci so Slovenským domom Centrope a s podporu mesta Modry a Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovať zážitkový workshop na tému “hlaholika”. 

Hlaholiku vymysleli byzantskí učenci Konštantín a Metod a priniesli ju na Veľkú Moravu. Písmo používali na zapisovanie rôznych listín a dokumentov a v neposlednom rade aj písanie kníh, ktoré predstavovali najväčší zdroj múdrosti a vzdelania tých čias. 

Možnosť zoznámiť sa s hlaholikou dostali v júni študenti modranských základných a stredných škôl v Slovenskej ľudovej majolike v Modre. Pod odborným vedením si vymodelovali písmená v hlaholike tak, aby nimi vedeli napísať svoje mená. Pritom počúvali výklad z dejepisu z obdobia Veľkej Moravy a prostredníctvom virtuálnej reality si mohli pozrieť projekciu hradiska Neštich a starodávneho kostolíka v Kopčanoch. 

Táto a iné aktivity majú pomôcť priblížiť širokej verejnosti odkaz vierozvestcov a sú pozvánkou na Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa tiahne aj Bratislavským samosprávnym krajom. 

Video nájdete:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ea578dfa2b&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-1744843607771457171&th=188d45b189529064&view=att&disp=safe&realattid=188d45212bb573cc3801

Fotogaléria