Devínska Nová Ves – Zakázané pásmo

Devínska Nová Ves – Zakázané pásmo
  • Bratislavský kraj
  • Železná opona
  • Cesta Železnej opony
  • Dobrodružstvo Jedinečný príbeh Objavovanie Pohyb v prírode

Dušan Mitana vo svojej knihe Zasľúbená zem charakterizuje zakázané pásmo takto: „Zakázané pásmo bolo územie bez ľudských obydlí.

Jeho vonkajšiu hranicu tvorila štátna hranica, vnútornou hranicou v hĺbke dva kilometre do vnútrozemia boli drôtené zátarasy. Stredná z nich napájaná pomocou transformátora z verejnej siete bola pod vysokým napätím. Medzi drôtenými zátarasami a pred nimi bol kontrolný pás, zoraná pôda, ktorá slúžila na zachytenie stôp utečencov a na určenie ich postupu. V samotnom Zakázanom pásme boli rozmiestnené míny a nástražné výbušné systémy. V roku 1956 sa pri hraniciach týčilo 72 pozorovacích veží. Na zabránenie útekov veľmi účinne pomáhala pohraničnej stráži signálna stena S-70. Pred ňou aj za ňou bol šesť metrov široký kontrolný pás na vyhodnotenie stôp. Za signálnou stenou a kontrolným pásmom boli valce z ostnatého drôtu, betónové ihlany, bunkre, protitankové zátarasy – proti prenikaniu ťažkých vozidiel. A pravdaže, maskované pozorovateľne, fotobunky, bzučiaky a v kotercoch svorky psov na lankách“.

Za zakázaným pásmom sa tiahlo pozdĺž celej hranice až do hĺbky šesť kilometrov do vnútrozemia hraničné pásmo. Vstup do tohto pásma označovali biele tabuľky s červeným nápisom: „Pozor! Hraničné pásmo, vstup len na povolenie!“. Obce v hraničnom pásme mali osobitný režim. Celá Devínska Nová Ves ležala v hraničnom pásme a to v zóne 26. Všetci obyvatelia obce mali toto číslo v občianskom preukaze a oprávňovalo ich k pohybu po katastri obce, samozrejme mimo zakázaného pásma. Okrem miestnych obyvateľov mohli do tejto oblasti vstupovať len osoby s povolením na vstup do hraničného pásma.

V Devínskej Novej Vsi sídlil silný útvar pohraničnej stráže. Na prístupových cestách hliadkovali vojaci so samopalmi. Prísne strážená bola aj železničná stanica. V obci boli stovky „dobrovoľných pomocníkov pohraničnej stráže“, ktorých jedinou úlohou bolo bdelo sledovať či neuvidia neznámu tvár na ulici a okamžite to hlásiť príslušníkom pohraničnej stráže. 

Zdroj 

http://tyzdenvdevinskej.sk/krvava-hranica/

Fotogaléria