Aktuality

Vstúpte do sveta Slovanov formou virtuálnej reality
Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda ocenila Rada Európy certifikáciou. Všetci ste na ňu pozvaní!
Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou Mikušovou o tematických kultúrnych cestách, dopadoch pandémie COVID-19 a digitálnych technológiách v turizme.