O kultúrnych cestách

Tematická kultúrna cesta spája viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho turistického produktu pomocou spoločnej témy. Každá tematická cesta ponúka návštevníkom jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas. 

Tematické kultúrne cesty sú v súčasnosti veľmi žiadaným nástrojom rozvoja rôznych foriem turizmu. Môžu byť lokálne, cezhraničné alebo medzinárodné. Na území západného Slovenska máme viacero významných európskych tematických kultúrnych ciest. Ich prínos spočíva najmä v sieťovaní a spájaní lokalít do jedného celku. Známe atrakcie tak môžu pritiahnuť pozornosť aj k tým menej známym lokalitám kultúrneho dedičstva. O rastúcom význame kultúrnych ciest pre rozvoj turizmu svedčí aj ich začleňovanie do rozvojových stratégií Európskych makroregiónov, certifikovanie stále nových kultúrnych ciest Rady Európy a otvorenie samostatnej iniciatívy s názvom Routes4U. 

Zvláštnu kategóriu tematických kultúrnych ciest predstavujú Európske kultúrne trasy certifikované Radou Európy. Tento titul sa udeľuje už od roku 1987 tematickým kultúrnym cestám Európskeho významu, ktoré spájajú aspoň tri krajiny v Európe. Okrem toho musia certifikované trasy spĺňať viacero kritérií, ako je demokratický prístup k rozvíjaniu kultúrnej trasy, podpora Európskej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja; posilnenie kultúrnej pamäte, histórie a európskeho dedičstva; rozvoj kultúrnych a vzdelávacích výmen mladých Európanov; súčasnej kultúrnej a umeleckej praxe; turizmu a trvalej udržateľnosti. Slovensko je v súčasnosti zapojené do troch certifikovaných Európskych kultúrnych trás, hoci náš potenciál je omnoho vyšší. Patria k nim Cesta sv. Martina z Tours (2005), Transromanica (2007) a Cesta železnej opony (2019). 

Viac informácií 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/slovak-republic

Zoznam kultúrnych ciest


Cesta sv. Martina z Tours

Cesta sv. Martina z Tours

Cesta sv. Martina z Tours, certifikovaná kultúrna trasa Rady Európy (2005), prepája veľké európske mestá, ktoré majú významné architektonické kultúrne dedičstvo spojené s kultom svätého...

Poznávacia
Transromanica

Transromanica

Transromanica, certifikovaná kultúrna trasa Rady Európy (2007), spája spoločné románske kultúrne dedičstvo deviatich európskych krajín: Nemecka, Rakúska, Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Srbska a...

Poznávacia
Cesta Železnej opony

Cesta Železnej opony

Cesta Železnej opony, certifikovaná kultúrna trasa Rady Európy (2019), je diaľková cykloturistická trasa, ktorá spája až dvadsať Európskych krajín. Vedie...

Športovo-poznávacia
Cyrilo-metodská cesta

Cyrilo-metodská cesta

Cesta sv. Cyrila a Metoda spája kultúrne dedičstvo vyše 10 Európskych krajín a tiahne sa rozsiahlym územím naprieč Južnou, Strednou a Východnou...

Poznávacia, pútnická, dobrodružná
Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva prezentuje desiatky židovských pamiatok na celom území Slovenska. Jej ambíciou je zachovanie a prezentácia židovského kultúrneho dedičstva...

Poznávacia a náboženská
SacraVelo – posvätné miesta

SacraVelo – posvätné miesta

Nový turistický produkt ponúka sieť cezhraničných pútnických trás na pohraničí Slovenska a Maďarska.Sacra Velo znamená sieť bezpečnej jazdy bicyklom po sakrálnych pamiatkach...

Poznávacia a náboženská