Blog

CM-Route Presentation
Tlačová správa

Tlačová správa

  • kultadmin

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava  3.6.2021 Podarilo sa to! Rada Európy pre Kultúru certifikovala Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda, ktorá...

Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku
Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku
Tematické kultúrne cesty na území západného Slovenska
Tematické kultúrne cesty ako turistický produkt