Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda ocenila Rada Európy certifikáciou. Všetci ste na ňu pozvaní!

Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda ocenila Rada Európy certifikáciou. Všetci ste na ňu pozvaní!

Odkaz patrónov Európy v podobe kultúrneho a duchovného dedičstva

sprítomňuje Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda najnovšie už aj s Certifikátom Rady Európy, ktorý je výsledkom dlhoročného úsilia viacerých partnerských organizácií pôsobiacich aj na medzinárodnej úrovni. Bratislavský kraj v rámci tejto platformy zastupoval Slovenský dom CENTROPE.  

Novocertifikovaná kultúrna cesta má za cieľ zachovanie a šírenie odkazu sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov. Certifikácia z 20. mája 2021 predstavuje dôležitý míľnik v snahe vybudovať ďalšiu európsku cestu, ktorá má byť atraktívna pre veriacich, pútnikov, ale aj turistov a ľudí s hlbokým vzťahom k minulosti a vlastným koreňom.   

Projekt Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda obstál v silnej konkurencii 13 kandidátov a zaradil sa tak medzi také významné cesty ako je napr. Svätojakubská cesta, vedúca do Santiaga de Compostela v španielskej Galícii.  

Trasa Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda vedie naprieč Európou a prechádza aj územím Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa nachádza viacero zaujímavých pamätihodností z obdobia Veľkej Moravy.

Dávna história je hmatateľná v lokalite Bratislavského hradu, kde existovalo opevnené slovanské hradisko s trojloďovou bazilikou už v 9. storočí. Replika zvyškov Veľkomoravskej baziliky na hornej východnej terase areálu znázorňuje románsku sakrálnu stavbu, ktorá patrila podľa rozmerov k najväčším doposiaľ známym veľkomoravským kostolom.

Pár kilometrov od hlavného mesta leží obec Marianka - vôbec najstaršie pútnické miesto na území niekdajšieho Uhorska. Na slávnu minulosť Marianky odkazuje množstvo drobných sakrálnych stavieb, ktorým dominuje Bazilika Narodenia Panny Márie z roku 1377. Klenotom Záhoria je aj Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch - jedna z najstarších sakrálnych stavieb na našom území.

Ďalší pútavý príbeh napísalo hradisko Neštich nad Sv. Jurom v malebných Malých Karpatoch.

Priamo so sv. Cyrilom a Metodom sa ale spája iná lokalita - obec Devín s rovnomenným hradom, kde sa nachádzajú pozostatky veľkomoravského kostola z 2. pol. 9. storočia. Nálezy z veľkomoravského obdobia potvrdzujú kultúrno-duchovný aj politicko-strategický význam Devína. V okolí Farského kostola sv. Kríža z 13. st. bolo odkryté rozsiahle pohrebisko z čias Veľkej Moravy a nález náhrobného kameňa s bohatou symbolikou viedol k domnienkam, že práve tu je pochovaný sv. Metod.

Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktoré certifikovaná cesta reflektuje, je hmotné v podobe architektonických stavieb a sakrálnych objektov, ale aj duchovné, súvisiace s šírením viery, vzdelanosti a kultúry na našom území.

Odkaz vierozvestcov si každoročne pripomíname aj v konkrétny deň - 5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, s ktorým sú späté aj oslavy a podujatia v rôznych slovenských mestách. Púte, liturgické slávenia a odborné semináre pripomínajú, akú dôležitú rolu zohrali solúnski bratia v našich životoch. Popritom má ale Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda uspokojovať potreby ľudí, ktorí sa na ňu vyberú celoročne a preto sú veľmi vítané všetky ďalšie obohacujúce sprievodné aktivity ako je budovanie 3D formátov, virtuánlej reality, služby audiosprievodcov, vydávanie brožúr k tematike, organizovanie skupinových, poznávacích hier a pod. 

Cieľom cesty je poznanie, pričom sa môžete, ale nemusíte držať nejakej konkrétnej línie - vytýčenej trasy. Jednotlivé body na trase môžu záujemcovia navštíviť podľa vlastných možností, individuálne aj skupinovo. Pre lepšie uchopenie trasy a plánovanie, alebo len návštevu jedného konkrétneho miesta pripravil Slovenský dom CENTROPE elektronického sprievodcu tejto kultúrnej cesty - storymapu, ktorú nájdete TU:

https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html

Vďaka tomuto pomocníkovi, ktorý po stiahnutí funguje aj v mobile v offline režime si novocertifikovanú cestu užijete či už ako turista, cyklista alebo sa rozhodnete využiť hromadnú či individuálnu dopravu. Niektoré miesta, ktoré sa na mape nachádzajú sú vybavené službami, iné čakajú v tichosti na vašu návštevu skryté v lone prírody.

Na tejto ceste spoznáte ďaleko viac ako iba pamiatky spojené s pôsobením solúnskych bratov na našom území. Objavíte bohatú faunu a flóru, spoznáte historické pamiatky viažúce sa na rôzne dejinné epochy, objavíte poklady tradičnej kuchyne a špecifiká jednotlivých kútov nášho kraja.

Tvorcovia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda veria, že môžu vzbudiť záujem o naše vlastné korene aj u mladých ľudí, povzbudiť  pedagógov a kultúrnych pracovníkov v záujme o túto tému, spojiť sily v oblasti cestovného ruchu, turizmu, gastronómie tak, aby sme témou pritiahli čo najviac záujemcov z domova aj zo sveta. Opierajúc sa o poznanie historikov, vedeckých pracovníkov a výsledky ich dlhodobej práce, veríme v udržateľnosť tejto cesty a jej dlhú, úspešnú budúcnosť.

Pozývame všetkých, aby spoznali nielen časť cesty v Bratislavskom kraji, ale išli aj ďalej: na mape dôležitých cyrilometodských miest samozrejme nechýba Nitra, Bojná, český Velehrad a Staré mesto, maďarský Zalavár (Blatnohrad), grécky Solún, taliansky Rím či bulharský Plovdiv. Tu všade môžete dodnes cítiť prítomnosť sv. Cyrila a Metoda a spoznávať tak naše spoločné európske korene.

Fotogaléria