Bratislava – Dóm sv. Martina

Bratislava – Dóm sv. Martina
  • Bratislavský kraj
  • Sakrálne pamiatky, sv. Martin
  • Cesta sv. Martina z Tours
  • Jedinečný príbeh Mestský turizmus Putovanie a duchovno Výlet s deťmi

Dóm sv. Martina patrí medzi najpôsobivejšie dominanty Bratislavy.  Je to trojloďový gotický kostol, ktorý bol po stáročia stredobodom kultúrneho, cirkevného a spoločenského diania.

S jeho stavbou sa začalo začiatkom 14. storočia na mieste staršieho románskeho kostola. Na počiatku zrodu tohto impozantného architektonického diela bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa z hradu do podhradia. Pápež Inocent III. v roku 1221 v tejto veci vyhovel žiadosti uhorského kráľa Imricha. Prestavba sa realizovala pod patronátom panovníka a mestskej rady. Vtláčala vtedy už mestskému farskému kostolu gotickú podobu. Na jeho stavbe a prístavbách sa podieľali známi stavitelia pracujúci na Dóme sv. Štefana vo Viedni – Hans Puchsbaum a neskôr Anton Pilgram. Chrám bol vysvätený v roku 1452, ale následné dostavby trvali až do roku 1510.

Dóm sv. Martina bol korunovačným kostolom v rokoch 1563 až 1830. Ako prvého tu korunovali Maximiliána II. v roku 1563. Po nej ich nasledovalo ďalších osemnásť korunovácií, medzi nimi aj korunovácia Márie Terézie v roku 1741. Posledným, kto pod olovenou sochou sv. Martina prijal svätoštefanskú kráľovskú korunu, bol Ferdinand V. v roku 1830. Neúplný zoznam 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek korunovaných v bratislavskom Dóme visí na tabuli umiestnenej na severnej stene interiéru kostola. Každý rok sa postupne pripomína korunovácia všetkých panovníkov počas obľúbených korunovačných slávností. Po zvyšok roka sa môžu návštevníci tešiť na prehliadky, v rámci ktorých uvidia napr. Kaplnku sv. Jána Almužníka s mohutným barokovým oltárom, sochu sv. Martina so žobrákom, či bronzovú krstiteľnicu.

Chrám v roku 1995 poctil svojou návštevou aj pápež – sv. Ján Pavol II. Vy tak môžete urobiť celoročne od 9:00 do 11:30 a od 13:00 (v sobotu – v prípade sviatosti krstu od 13:45) do 18:00. Veľká časť svätostánku je sprístupnená bezplatne.

Zdroj

https://dom.fara.sk/sk
https://domcentrope.sk
https://slovakia.travel/dom-sv-martina-bratislava
https://visitbratislava.com/sk/miesta/katedrala-sv-martina/

Digitálne nástroje


Fotogaléria