Bratislava-Petržalka – Bunkre

Bratislava-Petržalka – Bunkre
  • Bratislavský kraj
  • Železná opona
  • Cesta Železnej opony
  • Dobrodružstvo Jedinečný príbeh Objavovanie Pohyb v prírode

Bunkre sprevádzajú Cestu železnej opony na celom jej slovenskom úseku. Nie sú však pozostatkom Železnej opony, vznikli skôr, na konci 30. rokov 20. storočia.

Československo sa vtedy rozhodlo brániť sa pred nástupom fašizmu v okolitých krajinách a vybudovalo dômyselnú sústavu opevnení, z ktorých sa zachovali v pomerne hojnom počte práve na slovensko-rakúskej hranici. Celkovo sa na území Československa pôvodne nachádzalo až 5832 bunkrov. Mnohé z nich už úplne zanikli, iné sa potichu rozpadávajú a skrýva ich milosrdná zeleň, avšak trasa vedie aj popri niekoľkých bunkroch, obnovených do veľmi dobrého stavu dobrovoľníkmi a tvoriacimi akési múzeum v krajine.

V 50-tych rokoch boli takmer všetky bunkre zahrnuté do hraničného pásma a zostali za ostnatým plotom. V súčasnosti sú viaceré bunkre prístupné verejnosti ako jedineční svedkovia pohraničnej minulosti. Medzi najzachovalejšie patria objekty umiestnené v mestskej časti Bratislava-Petržalka: B-S-1 „Štěrkoviště“ (v Jeleňom háji oproti vyústeniu Karloveského ramena), B-S-2 „Mulda“, B-S-3 „Paseka“ (obidva hlbšie v lese), B-S-4 „Lány“ (v blízkosti cyklocesty pri hraničnom priechode Berg) a B-S-8 „Hřbitov“ (neďaleko hraničného priechodu Kittsee na Kopčianskej ulice v Petržalke pri cintoríne vojakov z 1. svetovej vojny). Zaujímavosťou je, že v  bunkri BS – 8 Hřbitov bola údajne aj Eva Braunová s Hitlerom. Dokumentuje to dochovaná fotografia.

Zdroj 

https://www.eurovelo.sk/sk/zaujimavosti-eurovelo13.html
https://bratislavaregion.travel/poi/7118/cesta-zeleznej-opony-eurovelo-13
https://cyklo.hiking.sk/hk/ar/2156/petrzalske_bunkre.html
https://www.bunker.bs8.sk/
http://mpo.sk/

Digitálne nástroje


Fotogaléria