Devínska Kobyla – Hranica s Treťou ríšou

Devínska Kobyla – Hranica s Treťou ríšou
  • Bratislavský kraj
  • Železná opona
  • Cesta Železnej opony
  • Dobrodružstvo Jedinečný príbeh Objavovanie Pohyb v prírode

Lokalita Devín zažívala turbulentné obdobie aj na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia. Na základe Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže v roku 1938 bola značná časť slovenského územia postúpená Maďarsku a Nemecku.

K odstúpeným oblastiam patril nielen juh Slovenska, ale aj Petržalka a Devín, ktoré boli pričlenené k novej Nemeckej ríši.  Devín bol premenovaný na Theben an der March. Obec bola od Slovenska odrezaná hraničnou líniou medzu Treťou ríšou a vtedajším Slovenským štátom, ktorý vznikol v roku 1939. Po skončení 2. svetovej vojny bol Devín spolu s ďalšími územiami v roku 1947 vrátený vtedajšiemu Česko-Slovensku.

Svedkami hraničnej línie s Treťou šou sú dnes už len chátrajúce hraničné kamene roztrúsené v oblasti Devínskej Kobyly. Definitívna hranica okupovaného územia v smere od Devína viedla stredom toku Karloveského ramena Dunaja. Pri vodárenskom tuneli prešla na severnú stranu Devínskej cesty a dnešnou ulicou Dlhé diely I, vtedy Cigánskou dolinou, pokračovala do miesta, kde je dnes otočka autobusov č. 32 na Dlhých dieloch. Odtiaľ viedla po okraji lesa nad dnešnými Kútikmi, cez Jezuitský les a východným svahom Devínskej Kobyly k rieke Morava.

Na Nemcami stráženej hranici boli osadené hraničné kamene s výsostnými znakmi, písmenom S (Slovensko) zo slovenskej strany a D (Deutschland) zo strany obsadeného územia Treťou ríšou. Mnohé sa zachovali na pôvodných miestach, ale všetky, až na jeden bez označenia. Z kameňov odstránili označenia začiatkom 50-tych rokov. Hraničný priechod s Nemeckou ríšou do Devína bol pri dnešnej budove Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Sihoť. Zachované hraničné kamene nájdete napríklad v Ciuttiho lome alebo v záhradkárskej osade Jezuitské lesy smerom k údoliu Mokrý jarok. 

Zdroj:

https://stoklas.blog.sme.sk/c/317363/Devin-v-Nemeckej-risi-alebo-Theben-an-der-March.html
https://hiking.sk/hk/ar/5476/po_hranici_s_nemeckou_risou_na_devinskej_kobyle.html
http://muop.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600176&id_dokumenty=1873

Digitálne nástroje


Fotogaléria