Trojhraničie – Slovensko, Česko, Rakúsko

Trojhraničie – Slovensko, Česko, Rakúsko

Trojhraničie je miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov. Na svete ich je 157, v Európe 48 a na Slovensku ich máme 5. Cesta Železnej opony spája dva hraničné trojbody – slovensko-rakúsko-český a slovensko-rakúsko-maďarský.

Na sútoku dvoch najväčších moravských riek – Moravy a Dyje, v blízkosti obce Moravský sv. Ján, leží najjužnejší bod Moravy, a tiež bod, kde sa stretáva hranica Slovenska, Česka a Rakúska. Nachádza sa tu jeden z najrozsiahlejších lužných lesov v Európe. Územie zovreté v kline medzi oboma riekami, tvorí tzv. tvrdý luh s prevažujúcimi porastmi dubu a jaseňa, z ktorých sú niektoré staré 300 až 400 rokov. Pre oblasť je typická hustá sieť meandrujúcich riečnych ramien a periodicky zaplavovaných tôní. V blízkosti nájdete taktiež historický hraničný kameň, ktorý v roku 1755 dala inštalovať cisárovná Mária Terézia. Na bicykli je miesto ľahko prístupné a odbočka z EuroVelo 13 Cesta Železnej opony je sporadicky vyznačená, resp. k prístupovej ceste sa dá dostať aj po hrádzi Moravy. Trojbod Slovensko – Rakúsko – Maďarsko nie je zo Slovenska legálne prístupný, pretože prístupové trasy vedú cez chránené územie, kde je bicyklovanie zakázané. Je však ľahko prístupný aj z rakúskej, aj z maďarskej strany.

Zdroj 

https://bratislavaregion.travel/poi/7118/cesta-zeleznej-opony-eurovelo-13
https://www.eurovelo.sk/sk/zaujimavosti-eurovelo13.html

Fotogaléria