Veľké Leváre – Habánsky dvor

Veľké Leváre – Habánsky dvor
  • Bratislavský kraj
  • Železná opona
  • Cesta Železnej opony
  • Jedinečný príbeh Mestský turizmus Objavovanie

Habánsky dvor v obci Veľké Leváre tvorí komplex 22 ľudových stavieb zo 17. až 19 storočia. Ide o najväčšiu zachovalú lokalitu pôvodného obydlia habánov v Európe.

Habáni boli príslušníci náboženskej odnože protestantov, ktorí sa nazývali aj novokrstenci alebo anabaptisti. Na Slovensko prišli približne v polovici 16. storočia. Postupne založili 33 bratských dvorov. Do dnešných dní sa zachovali dvory vo Veľkých Levároch, Sobotišti a Moravskom Jáne.

Habáni prišli do Veľkých Levár v roku 1588. Od grófa Jána Bernharda dostali lúky, polia, lesy a stavebné pozemky. Habáni boli veľmi zruční remeselníci, ktorí založili na našom území samostatné komunity s osobitou architektúrou a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby.

Určite odporúčame navštíviť aj Izerov dom, kde sa nachádza Múzeum habánskych remesiel. Habáni boli totiž známi výrobou keramiky. Habánsky dvor je vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Zdroj 

https://bratislavaregion.travel/poi/7118/cesta-zeleznej-opony-eurovelo-13
https://www.muzeum.sk/habansky-dom-velke-levare.html

Digitálne nástroje


Fotogaléria