Svätý Jur – Hradisko Neštich

Svätý Jur – Hradisko Neštich
  • Bratislavský kraj
  • Hrady a hradiská, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode

Národná kultúrna pamiatka Hradisko Neštich sa vypína nad mestom Svätý Jur, na výbežku Malých Karpát s výškou okolo 342 m n. m.

Jeho počiatky dokladajú pamiatky z priebehu 8. storočia, spojené s kultúrou Avarského kaganátu. Neskôr bolo nálezisko významným opevneným veľkomoravským sídlom. Hradiská zohrávali v dejinách Veľkej Moravy nezastupiteľnú úlohu. Okrem obrannej funkcie slúžili zároveň aj ako politické a správne strediská, sídla vyššej spoločenskej vrstvy, zásobiská tovaru a miesta vhodné pre rozvoj remeselnej výroby. V čase najväčšieho rozmachu tvorili pevnosť v Neštichu tri opevnené areály na ploche okolo 8,5 hektára, s dĺžkou vyše 680 m. Na drevozemnom hrade pôsobila stála vojenská posádka, ktorá poskytovala ochranu obyvateľstvu zo širokého okolia, ale zabezpečovala aj prechod obchodných karaván. Sústreďovala sa tu remeselná výroba, vrátane dielne klenotníka vyrábajúcej honosné šperky. Jedným z najvýznamnejších nálezov z čias Veľkej Moravy je strieborná arabská minca-dirham.  Osídlenie lokality pokračovalo v 13.-14. storočí, do ktorého náleží drevená palácová stavba, unikátne keramické vodovodné potrubie s kamennou cisternou a murovaná brána. Dodnes sú na nálezisku viditeľné zvyšky mohutného valovo-priekopového slovanského opevnenia, vysokého miestami 9 až 11 m.

V lesnom poraste hradisko ľahko identifikujete vďaka mohutným, výborne zachovaným valom a priekopám akropoly a dvoch mladších predhradí. Nálezy avarského a slovanského osídlenia dokladujú jeho významné postavenie v regióne. Na opačnom kopci v blízkosti Jozefkovského údolia natrafíte na pozostatky stredovekého hradu Biely Kameň, sídla svätojurských grófov, ktorý dominoval mestečku od 13. do 17. storočia.

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
http://www.cyril-methodius.cz
http://www.hradiska.sk/2010/09/hradisko-nestych.html

Digitálne nástroje


Fotogaléria