Cyrilo-metodská cesta

Cyrilo-metodská cesta

Cesta sv. Cyrila a Metoda spája kultúrne dedičstvo vyše 10 Európskych krajín a tiahne sa rozsiahlym územím naprieč Južnou, Strednou a Východnou Európou. Jej zámerom je priblížiť Veľkomoravskú misiu solúnskych bratov Konštantína (Cyrila) a Metoda v 9. storočí, ktorí položili základ kultúry Slovanských národov.

Nazývajú ich preto aj Apoštoli Slovanov. Vierozvestcovia prišli zo Solúna (dnešné Thessaloniki) na územie Veľkej Moravy v roku 863 na pozvanie panovníka Rastislava, ktorý žiadal byzantského cisára Michala III. o vyslanie učiteľov k svojmu ľudu. Pred cestou Konštantín vytvoril novú abecedu – hlaholiku (predchodca dnešnej azbuky), spolu preložili bohoslužby a Sväté písmo do staroslovienčiny a zaslúžili sa o upevnenie šíriaceho sa kresťanstva.

Vďaka ich aktivite bol starosloviensky jazyk uznaný pápežom Hadriánom II. ako ďalší liturgický jazyk popri latinskom, gréckom a hebrejskom, čo v tých časoch nemalo obdobu. Vybrali si učeníkov z miestnych obyvateľov, aby čo najskôr pripravili nových vlastných kňazov. Putovali po Veľkomoravskej ríši, krstili, stavali kaplnky, kostoly, ohlasovali Kristovo slovo a rozširovali posolstvo do okolitých krajín. Mladší Konštantín skonal v roku 869 počas pobytu v Ríme. Pred smrťou vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. Je pochovaný v Chráme sv. Klimenta v Ríme. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde v roku 885 zomrel. Miesto jeho posledného odpočinku nie je známe. Jedna z legiend hovorí, že jeho hrob by sa mohol nachádzať v oblasti Devín. Hneď po Metodovej smrti vznikol na Veľkej Morave jeho kult ako svätca. Metodovi žiaci však boli uväznení a neskôr vypovedaní z krajiny. Tak sa misia rozšírila k ďalším slovanským národom.

V roku 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Na území západného Slovenska je mnoho atraktívnych lokalít spojených s misiou solúnskych bratov. Stále prebieha archeologický výskum, ktorý prináša nové poznatky. Idea Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty sa zrodila v roku 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. V súčasnosti sa cesta rozvíja najmä na cezhraničnom území západného Slovenska a južnej Moravy. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok či prírodných jedinečností cesta ponúka regionálnu gastronómiu, tradície, oblastné zvyklosti, lokálne produkty a veľa dobrodružstva.

Viac informácií 

https://www.domcentrope.sk/
http://www.cyril-methodius.cz
https://www.hradiska.sk/
https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/co-si-obliekali-na-velkej-morave

Slovania a Avari – tajomstvá Bratislavského regiónu – Neštich – YouTube

Slovania a Avari – tajomstvá Bratislavského regiónu – Devín – YouTube

Slovania a Avari – tajomstvá Bratislavského regiónu – Podunajské Biskupice – YouTube

Cyrilo-metodská cesta

Digitálne nástroje


Mapa s vyznačenými bodmi záujmu


Body záujmu


Devín

Devín

 • Bratislavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Devín je jedinečným, symbolickým miestom medzi historickými pamiatkami Slovenska a zároveň jedným z najvýznamnejších bodov na Cyrilo-metodskej kultúrnej ceste. Obec Devín je známa...

Dobrodružstvo Jedinečný príbeh Lokálne produkty a tradície Objavovanie Výlet s deťmi
Bratislavský hrad

Bratislavský hrad

 • Bratislavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Monumentálny Bratislavský hrad týčiaci sa nad Dunajom je neodmysliteľnou súčasťou krajinnej scenérie Bratislavy, ktorá je zobrazená na stovkách rytín, obrazov,...

Jedinečný príbeh Mestský turizmus Výlet s deťmi
Svätý Jur – Hradisko Neštich

Svätý Jur – Hradisko Neštich

 • Bratislavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Národná kultúrna pamiatka Hradisko Neštich sa vypína nad mestom Svätý Jur, na výbežku Malých Karpát s výškou okolo 342 m...

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode
Modra – Hradisko Zámčisko

Modra – Hradisko Zámčisko

 • Bratislavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Uprostred modranských vinohradov neďaleko Kalvárie sa nachádza lokalita Zámčisko (468 m n. m.) s krásnymi výhľadmi. Tu sa okolo roku...

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno
Kopčany (SK)/Mikulčice (CZ) – Veľkomoravské sídlisko – Kostol sv. Margity Antiochijskej
Šaštín – Stráže

Šaštín – Stráže

 • Trnavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

História Šaštína siaha až do obdobia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Mestečko ležiace blízko slovensko-českých hraníc bolo...

Jedinečný príbeh Putovanie a duchovno
Dojč – Veľkomoravské nálezisko

Dojč – Veľkomoravské nálezisko

 • Trnavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Obec Dojč sa nachádza v Šaštínskom mikroregióne v Trnavskom samosprávnom kraji. Leží v strednej časti Myjavskej nivy, geomorfologického podcelku Borskej nížiny. Dojčom...

Objavovanie
Smolenice – Hradisko Molpír

Smolenice – Hradisko Molpír

 • Trnavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Hradisko Molpír sa nachádza severozápadne od obce Smolenice na východnom svahu Malých Karpát na vyvýšenine s totožným názvom (Molpír). Hradisko...

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode
Majcichov – Hradisko

Majcichov – Hradisko

 • Trnavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Archeologické náleziská naznačujú, že na území dnešného Majcichova žil praveký človek už v staršej dobe kamennej (35000 – 8000 rokov...

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode
Ducové – Hradisko Kostolec – Veľmožský dvorec

Ducové – Hradisko Kostolec – Veľmožský dvorec

 • Trnavský kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Pahorok Kostolec z archeologického a historického hľadiska patrí medzi významné slovanské lokality so štatútom Národnej kultúrnej pamiatky. Najstaršie osídlenie oblasti...

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode
Nitrianska Blatnica – Rotunda sv. Juraja

Nitrianska Blatnica – Rotunda sv. Juraja

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Rotunda sv. Juraja (známa tiež ako Jurko alebo Blatnický Ďurko) patrí do extravilánu obce Nitrianska Blatnica a je od nej...

Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno
Bojná – Hradisko Valy – Archeologické múzeum

Bojná – Hradisko Valy – Archeologické múzeum

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Na nevysokom výbežku Považského Inovca v katastri obce Bojná sa rozkladá unikátne archeologické nálezisko, slovanské hradisko Bojná I. – Valy....

Dobrodružstvo Lokálne produkty a tradície Objavovanie Pohyb v prírode Výlet s deťmi
Nitra – Slovanské hradisko a Nitriansky hrad

Nitra – Slovanské hradisko a Nitriansky hrad

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Nitra je najstarším slovenským mestom, ktorého panorámu tvorí sedem pahorkov: Hradná skala, Zobor, Vŕšok, Kalvária, Borina, Čermáň a Martinský vrch....

Jedinečný príbeh Mestský turizmus Putovanie a duchovno Výlet s deťmi
Nitra – Zobor – Kláštor a hradisko

Nitra – Zobor – Kláštor a hradisko

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Na západnom svahu majestátneho Zobora stoja pozostatky benediktínskeho kláštora sv. Hyppolita. Vznikol pravdepodobne okolo roku 880, rovnako ako celé biskupstvo,...

Jedinečný príbeh Pohyb v prírode Putovanie a duchovno
Nitra – Martinský vrch – Archeopark

Nitra – Martinský vrch – Archeopark

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Martinský vrch bol osídlený už v období neskorej doby kamennej. Koncom 8. a v 9. storočí sa tu rozprestieralo mohutné...

Dobrodružstvo Pohyb v prírode Výlet s deťmi
Dražovce – Kostol sv. Michala archanjela

Dražovce – Kostol sv. Michala archanjela

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Obec Dražovce leží blízko Nitry, vo vzdialenosti 6 km na západ od mesta. Prvá správa o obci Dražovce sa zachovala...

Jedinečný príbeh Pohyb v prírode Putovanie a duchovno
Kostoľany pod Tribečom – Kostol sv. Juraja

Kostoľany pod Tribečom – Kostol sv. Juraja

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Obec Kostoľany nachádzajúca sa medzi juhovýchodnými výbežkami pohoria Tribeč sa dostala do povedomia najmä vďaka predrománskemu Kostolíku sv. Juraja so...

Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno
Šurany – Nitriansky hrádok – Archeopark Zámeček

Šurany – Nitriansky hrádok – Archeopark Zámeček

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Archeopark Zámeček vybudovaný neďaleko Nitrianskeho Hrádku (súčasť obce Šurany)  nesie honosnú prezývku „Slovenská Trója“. Lokalita je preslávená najmä vďaka archeologickému nálezisku,...

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode Výlet s deťmi
Bíňa – Hradisko

Bíňa – Hradisko

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Bíňa je významná svojou strategickou polohou na pravom brehu Hrona a v blízkosti toku Váhu. Geomorfologické podmienky, prírodné prostredie a...

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno
Mužla – Hradisko Čenkov

Mužla – Hradisko Čenkov

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Mužla bola osídľovaná vďaka svojej polohe už odpradávna. Miesto totiž v minulosti voda nezaplavovala ani pri veľmi vysokej hladine riek....

Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode
Starý Tekov – Hradisko

Starý Tekov – Hradisko

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Obec Starý Tekov sa rozprestiera na temeni a svahoch neveľkého trachytového kopca, ktorý je pozostatkom treťohornej sopky, pokrytej z časti...

Objavovanie Pohyb v prírode
Tlmače – Festunok / Hrádze

Tlmače – Festunok / Hrádze

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Hradisko Festunok / Hrádze v lokalite Tlmače-Festunok-Lipník sa nachádza na výbežku, ktorého strmé a skalnaté svahy zvažujúce sa do údolia Hrona...

Objavovanie Pohyb v prírode
Hronský Beňadik – Benediktínsky kláštor

Hronský Beňadik – Benediktínsky kláštor

 • Nitriansky kraj
 • Cyrilo-metodská cesta

Obec Hronský Beňadik leží na strategickej križovatke významných obchodných ciest medzi Pohroním a Ponitrím – tzv. Slovenskej bráne. Strategickú polohu...

Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno

Fotogaléria