KAPLNKA SV. JURAJA

KAPLNKA SV. JURAJA
  • Trnavský kraj
  • Sakrálne pamiatky
  • Baroková stavba Mestský turizmus

Skalica

Symbolom histórie mesta je jeho najstaršia pamiatka románska Rotunda svätého Juraja. Stojí na významnom historickom mieste, v blízkosti pôvodného ranostredovekého hrádku, na mieste ktorého postavili v roku 1823 Kalváriu. Na vývoji rotundy sa odzrkadlili zásadné historické míľniky, ktoré formovali i mesto. Pôvodná románska stavba bola plocho zastropená, značne nižšia od dnešného stavu. Obdobie povýšenia na slobodné kráľovské mesto bolo i dobou rozsiahlej prestavby rotundy, ktorá bola začlenená ako strážna veža do mestského opevnenia. Objekt bol navýšený o jedno poschodie, pričom, spodné naďalej slúžilo sakrálnym účelom. Stopy blahobytu a najväčšieho rozvoja mesta v období baroka sa odrazili i na rotunde. Prišlo k výmene kupoly s laternou, k rozšíreniu vstupného portálu, výmene okien a vbudovaniu krypty. Vzácne sú nástenné maľby v rotunde, ktoré pochádzajú z konca 15. storočia. Znázorňujú dva výjavy z legendy o svätom Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený a doplnené sú erbami mesta Skalice a rodu Zápoľských. V interiéri sa nachádza expozícia, ktorá bližšie sprístupňuje históriu vzácnej a ojedinelej pamiatky.

 Kontaktné informácie:

Adresa: Potočná 209, 909 01, Skalica

Telefón: +421 34 664 53 41

e-mail: tik@mesto.skalica.sk

web: http://www.tikskalica.sk

Zdroj

http://www.tikskalica.sk/evt_file.php?file=1283

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kaplnka-sv-juraja-rotunda-

Digitálne nástroje


Fotogaléria