DÓM SV. MARTINA

DÓM SV. MARTINA

Bratislava – Staré mesto

Dóm svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší trojloďový gotický kostol v Bratislave. Stavať sa začal v 13. storočí na pozemku staršieho cintorína, kde už predtým stála menšia kaplnka. Formoval sa počas niekoľkých storočí a svoju dnešnú podobu nadobudol až v roku 1849. Dóm svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší trojloďový gotický kostol v Bratislave. Veľký význam nadobudol Dóm svätého Martina v čase, keď sa stala Bratislava na približne 200 rokov (1563-1830) hlavným mestom Uhorska. Počas tohto obdobia bolo v gotickom Chráme sv. Martina korunovaných 11 panovníkov a 8 kráľovských manželiek. Najznámejšou bola Mária Terézia.

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/dom-sv-martina-1

Digitálne nástroje


Podujatia


Cyrilometodský detský pas
-

Cyrilometodský detský pas

  • DÓM SV. MARTINA

NOVÝ TURISTICKÝ PRODUKT – CYRILO-METODSKÝ DETSKÝ PAS, KTORÝ UROBÍ ZÁBAVNÚ DOBRODRUŽNÚ CESTU  Z OBJAVOVANIA KULTÚRY S CYRILOMETODSKOU TRADÍCIOU V BRATISLAVSKOM A TRNAVSKOM KRAJI Cyrilometodský...