SacraVelo – posvätné miesta

SacraVelo – posvätné miesta

Nový turistický produkt ponúka sieť cezhraničných pútnických trás na pohraničí Slovenska a Maďarska.Sacra Velo znamená sieť bezpečnej jazdy bicyklom po sakrálnych pamiatkach v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Na druhej strane hraníc vedú cyklotrasy k pamiatkam v župách Gyor – Moson – Sopron a Komárom – Estergom.Na stránke nájdete množstvo kostolov a ďalších kultúrnych pamiatok. Dozviete sa veľa o ich histórii a možno Vás zaujmú tak, že už najbližší víkend zoberiete bicykle a s rodinou  si naplánujete výlet na niektorej z ponúkaných Sacra Velo cyklotrás.

SacraVelo – posvätné miesta

Mapa s vyznačenými bodmi záujmu


Body záujmu


KOSTOL SV. ŠTEFANA KRÁĽA A JEHO AREÁL

KOSTOL SV. ŠTEFANA KRÁĽA A JEHO AREÁL

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

BERNOLÁKOVO Najstaršia pamiatka v obci. Je gotická stavba z 11. storočia. Upravovaný bol v rokoch 1764-1773 a prestavba v rokoch...

Gotická stavba Mestský turizmus
FARSKÝ KOSTOL SV. DUCHA

FARSKÝ KOSTOL SV. DUCHA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

BRATISLAVA – DEVÍNSKA N.VES Podľa literárnych údajov bol kostol postavený okolo r. 1580. Z hľadiska architektúry možno farský kostol Ducha Svätého charakterizovať...

Mestský turizmus Renesančná stavba
KOSTOL SV. RODINY + PÁPEŽ JÁN PAVOL II. (+NÁMESTIE JÁNA PAVLA II.)
KOSTOL SV. MIKULÁŠA

KOSTOL SV. MIKULÁŠA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Bratislava – Podunajské Biskupice Vznik: cca polovica 12. storočia. Románsko-gotický trojloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou...

Mestský turizmus Románsko-gotická stavba
FARSKÝ KATOLÍCKY KOSTOL SV. FILIPA A JAKUBA

FARSKÝ KATOLÍCKY KOSTOL SV. FILIPA A JAKUBA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Bratislava – Rača V prvej polovici 14. storočia bola kaplnka na miestnom cintoríne postupne prestavaná na kostol v gotickom slohu....

Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL ZVESTOVANIA PÁNA A KLÁŠTOR MENŠÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV (ĽUDOVO FRANTIŠKÁNSKY KOSTOL)
MODRÝ KOSTOLÍK – KOSTOL SV. ALŽBETY

MODRÝ KOSTOLÍK – KOSTOL SV. ALŽBETY

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Bratislava – Staré mesto Jednoloďový secesný Kostol svätej Alžbety (Modrý kostolík) bol postavená v rokoch 1909 – 1913 podľa projektu...

Mestský turizmus Secesná stavba
DÓM SV. MARTINA

DÓM SV. MARTINA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Bratislava – Staré mesto Dóm svätého Martina je najväčší a najvýznamnejší trojloďový gotický kostol v Bratislave. Stavať sa začal v...

Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

BRATISLAVA – VAJNORY Najstaršia stavba v obci, postavená v rokoch 1270-1279. Pôvodne bol zasvätený Panne Márii, potom uhorskému kráľovi sv....

Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL SVÄTÝCH PETRA A PAVLA

KOSTOL SVÄTÝCH PETRA A PAVLA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Bratislava – Záhorská Bystrica Prvá zmienka o existencií kostola a farnosti je z r. 1332 v súpise pápežských desiatkov. Obnovenie farnosti (Bystrica bola istý...

Barokovo-klasicistická stavba Mestský turizmus
KOSTOL SV. MICHALA

KOSTOL SV. MICHALA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Čunovo Kostol sv. Michala z r. 1783 je neskorobarokovým jednoloďovým kostolom, ktorý stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Neexistuje presný údaj...

Baroková stavba Mestský turizmus
EVANJELICKÝ KOSTOL A. V., KULTÚRNA PAMIATKA (NÁUČNÝ PANEL NA KOŠARISKEJ ULICI)
RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Dunajská Lužná V 13. storočí opát benediktínskeho opátstva na Hore sv. Martina dal postaviť v Dénesde kostol zasvätený sv. Bartolomejovi....

Barokovo-klasicistická stavba Mestský turizmus
KOSTOL SV. KRÍŽA

KOSTOL SV. KRÍŽA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Hamuliakovo Románsky kostolík Sv. Kríža v Hamuliakove si po pamiatkovej obnove zachoval ľudské, reálne proporcie, ktoré boli typické pre sakrálnu...

Mestský turizmus Románska stavba
KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA

KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Ivanka pri Dunaji Kostol sv. Jána Krstiteľa – súčasný kostol v Ivanke – je poradovo tretí. Prvý kostol stavali učeníci...

Barokovo-klasicistická stavba Mestský turizmus
KOSTOL SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKEHO

KOSTOL SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKEHO

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Kalinkovo Rímskokatolícky kostol je postavený v strede obce, podľa návrhu staviteľa Elefántyho, v historizujúcom slohu s použitím neorománskych prvkov tak,...

Mestský turizmus Románska stavba
KOSTOL SV. MARTINA

KOSTOL SV. MARTINA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Kostolište Kultúrno-historické centrum obce tvorí rímskokatolícky kostol sv. Martina. Kostol mala obec už pred rokom 1397. Pôvodne gotickú budovu prestavali...

Mestský turizmus Renesančná stavba
KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Láb Kostol –Dnešný kostol –zasvätený Všetkým svätým bol postavený v roku 1722 na mieste pôvodného kostolíka, ktorý vyhorel. Vysvätený bol druhú októbrovú nedeľu v...

Baroková stavba Mestský turizmus
KOSTOL SV. TEOBALDA

KOSTOL SV. TEOBALDA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Limbach Kostol rímskokatolícky, pôvodne gotický, z 15. storočia, prestavavaný začiatkom 17. storočia, rozšírený v roku 1802. Zdroj https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-sv-teobalda

Gotická stavba Mestský turizmus
FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR A KOSTOL A KRYPTY

FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR A KOSTOL A KRYPTY

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Malacky V roku 1621, kedy umrel posledný z rodu Balašovcov, sa zemepánmi stali Pálfiovci. Pavol IV. Pálfi začal na našom...

Baroková stavba Mestský turizmus
KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Malacky Sväté schody sa nachádzajú vo františkánskom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Kaplnka Svätých schodov bola postavená na príkaz Pavla...

Baroková stavba Mestský turizmus
KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Malacky Farský kostol na Dolnom konci je jednou z najstarších zachovaných stavieb v Malackách. Bol postavený protestantskými zemepánmi Balašovcami. Jednoloďová...

Mestský turizmus Renesančná stavba
BAZILIKA NARODENIA PANNY MÁRIE

BAZILIKA NARODENIA PANNY MÁRIE

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Marianka Kostol rímskokatolícky, gotický, založený v roku 1377, rozšírený v 17. storočí, začiatkom 18. storočia zbarokizovaný (štuková výzdoba klenby), v roku 1877 v svätyni regotizovaný,...

Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Most pri Bratislave Gotický jednoloďový kostol, v roku 1910 rozšírený v neorománskom slohu. Zachované gotické kamenné detaily, architektonické články, nástenné...

Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL SV. FILIPA A SV. JAKUBA

KOSTOL SV. FILIPA A SV. JAKUBA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Nová dedinka Stáročia bol jediným kostolom oboch obcí Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba s pôvodným aj súčasným cintorínom. Objekt...

Mestský turizmus Románska stavba
KOSTOL PANNY MÁRIE NANEBOVZATEJ

KOSTOL PANNY MÁRIE NANEBOVZATEJ

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Pezinok Bol postavený začiatkom 14. storočia v gotickom slohu pravdepodobne na mieste románskeho kostola alebo kaplnky z 13. storočia. Kostol...

Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Plavecký štvrtok Najstaršou a najvýznamnejšou pamiatkou j obce je rímsko-katolícky kostol. Prvýkrát je spomínaný v darovacej listine z roku 1333...

Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL MÁRIE MAGDALÉNY

KOSTOL MÁRIE MAGDALÉNY

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Rusovce Kompletne zachovaný ranobarokový interiér pozostávajúci z hlavného a dvoch bočných oltárov, ako i kazateľnice pochádza z druhej polovice 17....

Baroková stavba Mestský turizmus
SYNAGÓGA V SENCI

SYNAGÓGA V SENCI

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Senec Senecká synagóga bola postavená v roku 1825 a predstavovala jedinú židovskú modlitebňu v širšom okolí. Začiatkom 20. storočia bola...

Maurský sloh Mestský turizmus Secesná stavba
KOSTOL SVÄTÉHO MIKULÁŠA BISKUPA

KOSTOL SVÄTÉHO MIKULÁŠA BISKUPA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Senec 34. Senec – Kostol svätého Mikuláša biskupaV juhozápadnej časti seneckého námestia na kopcovitom návrší stojí najstaršia historicko-umelecká stavba mesta...

Baroková stavba Gotická stavba Mestský turizmus
KOSTOL SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO KRÁĽA

KOSTOL SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO KRÁĽA

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Stupava Kostol sv. Štefana uhorského kráľa – Rímsko-katolícky chrám bol postavený pôvodne ako kostolný hrad v polovici 14. storočia. Najstarší údaj...

Mestský turizmus Renesančná stavba
GOTICKÝ KOSTOL SVÄTÉHO JURAJA A DREVENÁ ZVONICA PRI KOSTOLE SVÄTÉHO JURAJA
RÍMSKO-KATALÍCKY KOSTOL S MENA PANNY MÁRIE S DOSTAVBOU
KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ

KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ

 • Bratislavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Zohor Kostol sv. Margity Antiochijskej vysvätený 2.10.1898 postavený podľa projektu architekta Jána Nepomuka Bobulu v historizujúcom štýle s použitím neorománskych...

Mestský turizmus Neorománske prvky
KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Báč K významným pútnickým lokalitám Trnavského kraja patrí západoslovenská obec Báč, kde kroky pútnikov smerujú do bývalého barokového františkánskeho kláštora...

Mestský turizmus
KAPLNKA SV. MÁRIA MAGDALÉNA

KAPLNKA SV. MÁRIA MAGDALÉNA

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Borský Mikuláš Na najvyššom bode Záhorskej nížiny (296,9 m. n. m.) na pieskovom vŕšku čiastočne zalesnenom pahorku nad osadou Habany...

Mestský turizmus Neoklasicistická stavba
KAPLNKA SV.RÓCHA

KAPLNKA SV.RÓCHA

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Chtelnica V horskom údolí obklopenom malokarpatskými lesmi, na severozápad od obce leží kaplnka sv.Rócha. Každoročne po stáročia sem putovali obyvatelia...

Mestský turizmus Renesančná stavba
KOSTOLÍK SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

KOSTOLÍK SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Dechtice Františkánsky kláštor a kostol svätej Kataríny, nachádzajúci sa na ceste smerom k Naháču, založil gróf Krištof Erdödy v roku...

Zrúcanina
KAPLNKA SV.TROJICE

KAPLNKA SV.TROJICE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Dolné Orešany Kaplnka Najsvätejšej Trojice je jednopriestorová baroková stavba z roku 1715. Bola postavená z vďaky za to, že obec...

Baroková stavba Mestský turizmus
KOSTOL PANNY MÁRIE NANEBOVZATEJ

KOSTOL PANNY MÁRIE NANEBOVZATEJ

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Dolné Orešany Kostol Panny Márie Nanebovzatej sa nachádza v strede dediny. Kostol je postavený v gotickom štýle, pochádza zo 14. storočia...

Gotická stavba Mestský turizmus
HRADISKO DUCOVÉ – KOSTOLEC

HRADISKO DUCOVÉ – KOSTOLEC

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Ducové V mlad­šej dobe bronzovej (1300 – 1100 rokov pred n. L), ľud velatickej kultúry vybudoval na terase Kostolca významné...

Zrúcanina
KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Hlohovec História kláštora je spätá s bulou pápeža Pavla II. z roku 1465, ktorou povolil v blízkosti kaplnky Všetkých svätých...

Mestský turizmus
GOTICKÝ KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

GOTICKÝ KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Holíč Kostol bol vybudovaný v roku 1397 v gotickom štýle za vlády Stibora zo Stiboríc, ktorý získal hradné panstvo od...

Gotická stavba Mestský turizmus
FARSKÝ KOSTOL SV. MARTINA

FARSKÝ KOSTOL SV. MARTINA

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Holíč Kostol sv. Martina (sídlo: Námestie sv. Martina) – je barokovo-klasicistická stavba postavená podľa projektov J.N. Jadota v rokoch 1752...

Barokovo-klasicistická stavba Mestský turizmus
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Jelka Náboženská obec vznikla v 13. storočí a písané matriky má z roku 1732. Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka „Rímskokatolícky kostol Svätého Jána Krstiteľa...

Baroková stavba Mestský turizmus
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Jurová Klasicistický kostol z roku 1778. Upravený bol v roku 1927. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavaným chórom, krytá pruskou...

Baroková stavba Mestský turizmus
KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ

KOSTOL SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Kopčany Gotizovaný, pôvodne románsky kostolík. Je jednou z najstarších architektonický pamiatok na Záhorí. Jej pôvod nie je doposiaľ podrobne prebádaný....

Gotická stavba Románska stavba
SYNAGÓGA

SYNAGÓGA

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Šamorín Šamorínska synagóga bola postavená v roku 1912. Pri jej stavbe uplatnila židovská cirkevná obec nielen architektonické prvky romantického štýlu...

Mestský turizmus Romantický štýl
KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Šamorín Klasicistický kostol z roku 1778. Upravený bol v roku 1927. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavaným chórom, krytá pruskou...

Mestský turizmus
BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Šaštín-Stráže Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou svätyňou, bazilikou (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Jej pôvod...

Gotická stavba Mestský turizmus
KAPLNKA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

KAPLNKA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Sereď Počiatky púte v tejto lokalite spadajú do tridsiatych rokov 19. storočia, keď Sereď a blízke okolie postihla cholera. Vtedy...

Mestský turizmus
KOSTOL SV.FRANTIŠKA XAVER

KOSTOL SV.FRANTIŠKA XAVER

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Skalica História jezuitského kostola siaha do rokov 1693, kedy bol položený základný kameň nielen kostola, ale i školy a kolégia....

Mestský turizmus
JASKYNA LURDSKEJ PANNY MÁRIE

JASKYNA LURDSKEJ PANNY MÁRIE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Tomášikovo V obci sa nachádza okrem jaskyne aj kostol, postavený v r. 1801, ktorý je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Známou pamätihodnosťou v obci je...

Mestský turizmus
FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Trnava Kostol a cintorín v osade Modranka sa spomínajú už v písomných prameňoch zo 16. storočia.Tunajší farský pútnický kostol zasvätený...

Baroková stavba Mestský turizmus
SYNAGÓGA STATUS QUO ANTE

SYNAGÓGA STATUS QUO ANTE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Trnava prostredníctvom nápisu na kamenných náhrobkoch objavených pri rozoberaní Lovčickej mestskej brány v roku 1862, no prítomnosť židov v tomto...

Mestský turizmus
ORTODOXNÁ SYNAGÓGA

ORTODOXNÁ SYNAGÓGA

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Trnava Ortodoxná synagóga, vzhľadom na svoje rozmery nazývaná „Malá synagóga“, je halová stavba bez veží orientovaná východo-západným smerom, v interiéri...

Mestský turizmus
BAZILIKA SV. MIKULÁŠA

BAZILIKA SV. MIKULÁŠA

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Trnava Milostivý obraz Panny Márie Trnavskej bol namaľovaný podľa vzoru z rímskeho Kostola svätých Alexeja a Bonifáca. Tento obraz zobrazuje...

Mestský turizmus
KOSTOL PANNY MÁRIE

KOSTOL PANNY MÁRIE

 • Trnavský kraj
 • SacraVelo – posvätné miesta

Trstín Nad obcou Trstín leží historicky vzácny areál a pútnické miesto Hájiček s Kostolom Panny Márie, drevenou zvonicou, studničkou a...

Mestský turizmus Románska stavba

Fotogaléria