FARSKÝ KATOLÍCKY KOSTOL SV. FILIPA A JAKUBA

FARSKÝ KATOLÍCKY KOSTOL SV. FILIPA A JAKUBA

Bratislava – Rača

V prvej polovici 14. storočia bola kaplnka na miestnom cintoríne postupne prestavaná na kostol v gotickom slohu. Záznamy o gotickej veži kostola postavenej na dvoch múroch o hrúbke 1,5 m pochádzajú z roku 1306. Ďalšie prestavby kostola niesli známky renesančného a barokového slohu. Súčasná podoba kostola je výsledkom prestavby v r. 1888, kedy farár Móric Alster realizoval zámer zvýšiť kapacitu kostola a dal ho predĺžiť o 8 m a zvýšiť o meter.Po vstupe do tohto pozoruhodného objektu návštevníka zaujme hlavný oltár z kararského mramoru z r. 1949, päť nádherných vitrážnych okien so sakrálnou tematikou z r. 1896, sochy, nástenné obrazy, baroková kazateľnica zo začiatku 18. storočia a dva pamiatkovo chránené barokové bočné oltáre z r. 1712 a aj ďalšie pozoruhodné a vzácne sakrálne predmety.

Farnosť Bratislava – Rača
Tel.: 02/4488 4604
e-mail: raca.fara@gmail.com

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/farsky-katolicky-kostol-sv-filipa-a-jakuba

Digitálne nástroje


Fotogaléria