FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Trnava

Kostol a cintorín v osade Modranka sa spomínajú už v písomných prameňoch zo 16. storočia.
Tunajší farský pútnický kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici má za sebou pohnutú históriu. Bol postavený v barokovom slohu v rokoch 1650 – 1657. Jeho stavba nadviazala na staršiu Kaplnku Božieho hrobu, ktorá vznikla v rokoch 1629 – 1632 a pôvodne bola zakončením krížovej cesty vedúcej do Trnavy. Staviteľ kostola sa pravdepodobne inšpiroval Chrámom sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Pripomína ho najmä priečelie, kde sa týčia dve hranolové veže skrášlené lizénami. Na ne dosadajú štíhle cibuľové strechy. Jednoloďový kostol je ukončený polygonálnym presbytériom a zaklenutý krížovou klenbou. V roku 1659 bola na severnej strane kostola pristavaná loretánska kaplnka s oltárom a v roku 1767 predĺžená prístavbou do dnešnej podoby. Milostivá socha Panny Márie Loretánskej je v súčasnosti umiestnená nad dreveným oltárom.
Pútnici začali vo väčšom počte prichádzať po udalostiach v roku 1683, keď Trnavu a Modranku ohrozovalo turecké vojsko. Bezmocní obyvatelia sa utiekali k Panne Márii. Keď podľa legendy kraj nečakane zahalila hustá hmla a zastavila útočníkov, obyvatelia boli presvedčení, že ich zachránila Panna Mária. Pápež Inocent XII. vyhlásil v breve z 30. júna 1695 Modranku za pútnické miesto a udelil úplné odpustky na šesť rokov všetkým veriacim za zvyčajných podmienok. Začiatkom 19. storočia Kostol Najsvätejšej Trojice niekoľkokrát vyhorel. V roku 1957 – 1958 bola postavená prístavba kostola. Súčasná výmaľba kostola je z roku 1968. Pred kostolom je lurdská jaskynka z roku 1944.
Púť v Modranke sa organizuje vždy v druhú májovú nedeľu. Mnoho pútnikov – zblízka i zďaleka – tam na príhovor Panny Márie dostáva útechu, posilu, milosti i povzbudenie vo viere.

Zdroj: Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza
_________
Literatúra:
ČIČO, M. (ed.): Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový ústav, 2002.
Súpis pamiatok na Slovensku, zv.  I. Bratislava : Obzor, 1969, s. 329.
www.faramodranka.sk; www.modranka.com

Kontaktné informácie:
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Pútnická 4, 917 05 Trnava-Modranka
Telefón: 033/5543 052;
e-mail: farnost.modranka@abu.sk;
web: www.faramodranka.sk

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/farsky-kostol-najsvatejsej-trojice-modranka-putnicky-

Digitálne nástroje


Fotogaléria