FARSKÝ KOSTOL SV. DUCHA

FARSKÝ KOSTOL SV. DUCHA

BRATISLAVA – DEVÍNSKA N.VES

Podľa literárnych údajov bol kostol postavený okolo r. 1580. Z hľadiska architektúry možno farský kostol Ducha Svätého charakterizovať ako renesančný jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou masívnou štvorhrannou vežou. V interiéri sú valené lunetové klenby z hrebienkom. Na západnej strane je vstavaný chór z konca 19. storočia, zaklenutý pruskými klenbami. Kostol je vybudovaný z kameňa a má škridľou pokrytú strechu.

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/farsky-kostol-sv-ducha-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria