GOTICKÝ KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

GOTICKÝ KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Holíč

Kostol bol vybudovaný v roku 1397 v gotickom štýle za vlády Stibora zo Stiboríc, ktorý získal hradné panstvo od kráľa Žigmunda. Prešiel rôznymi úpravami a bol striedavo zasvätený sv. Martinovi a Božskému srdcu Ježišovmu. Je jednoloďový, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Koncom 17. storočia bol barokovo upravený a doplnený vežou. Barokový hlavný oltár je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu a bočné oltáre Panne Márii a sv. Martinovi. Na chóre sa nachádza orgán so šiestimi mutáciami. Staré zvony kostola skončili počas 1. svet. vojny v zlievarňach. Tie dnešné boli inštalované 25. mája 1924. Lavice v sanktuáriu a lustre z brúseného skla pochádzajú zo zámockej kaplnky Holíčskeho zámku. Pôvodná kaplnka  vznikla ako románsky kostolík, ktorý dal pravdepodobne i názov mestečku. Holíč sa v dobových prameňoch spomína ako Alba Ecclessia, Weisskirchen, čiže Biely kostol. Archeologickým prieskumom bol zistený ešte starší kamenný objekt, takže sa jedná v základoch o najstaršiu stavebnú pamiatku v meste. V tesnej blízkosti Gotického kostola sa nachádza  Loretánska kaplnka, ktorá slúžila v nepokojnom 16. storočí ako pravoslávny kostol a bol v nej pochovaný aj jeden z najznámejších šľachticov Peter Bakič. Dnešný barokový výzor získala v 18. storočí., v rozmedzí rokov 1727 – 1779. V súčasnosti je bez interiérového vybavenia a nie je sprístupnená verejnosti.

Mesto Holíč

 Kontaktné informácie:

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Holíč, Nám. sv. Martina 2, 908 51 Holíč

Telefón: 034-6682214

e-mail: faraholic@faraholic.sk

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/goticky-kostol-bozskeho-srdca-jezisovho-

Digitálne nástroje


Fotogaléria