JASKYNA LURDSKEJ PANNY MÁRIE

JASKYNA LURDSKEJ PANNY MÁRIE

Tomášikovo

V obci sa nachádza okrem jaskyne aj kostol, postavený v r. 1801, ktorý je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Známou pamätihodnosťou v obci je kaštieľ Eszterházyovcov. Majiteľom kaštieľa bol na konci 19. storočia gróf Michal Eszterházy. Správcom jeho majetku bol Dózsa Prenoszil, jeho manželkou bola Mária-Irma Zalkaová, sesternica biskupa v Győri. Mali dve deti: hluchonemú Margitu a syna, ktorý zomrel v mladom veku. Margitka je hlavnou postavou príbehu o lurdskej jaskyni.
Margita ako štvormesačná prekonala vážny zápal mozgových blán. Tri dni bola v bezvedomí a lekár sa vzdal nádeje na jej prežitie. Ako osemmesačná vypadla slúžke z rúk, pritom sa jej poškodil ľavý zvukovod. Jej matka si vtedy zaumienila, že s ňou pôjde na púť do Lúrd. S farárom Dr. Františkom Koperniczkým z Veľkých Ludaníc a učiteľom náboženstva Imrichom Nádorom strávili v Lurdoch v r. 1901 tri dni. O polnoci sa konala procesia. Matka dievčatka nahlas prosila Pannu Máriu o pomoc a príhovor, aby Margita mohla povedať čo len pár slov. Počas procesie sa zdravotný stav Margity začal zlepšovať. Jej matka si tam vtedy zaumienila, že dá v Tomášikove postaviť na počesť Svätej Panny jaskyňu, aká je v Lurdoch. Na výslovné želanie uzdraveného dievčaťa ju postavili na cintoríne blízko vchodu. Kamene na stavbu dali priviesť priamo z Lúrd.
Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch dekrétom vyhlásil toto miesto 5. septembra 2015 za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy bez rozdielu národnosti, a na základe vyše storočnej tradície určil za výročný deň púte sobotu, ktorá je najbližšia ku dňu sviatku Narodenia Panny Márie.

Zdroj: Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza

_________
Literatúra:
www.tomasikovo.sk; www.panoramy.sme.sk

Kontaktné informácie:
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Tomášikovo 320, 925 04 Tomášikovo
Telefón: 031/7855 113,
e-mail: farnost.tomasikovo@abu.sk

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/jaskyna-lurdskej-panny-marie

Digitálne nástroje


Fotogaléria