KAPLNKA SV. MÁRIA MAGDALÉNA

KAPLNKA SV. MÁRIA MAGDALÉNA

Borský Mikuláš

Na najvyššom bode Záhorskej nížiny (296,9 m. n. m.) na pieskovom vŕšku čiastočne zalesnenom pahorku nad osadou Habany sa nachádza pôvodne pútnické miesto s kaplnkou. Kaplnku svätej Márie Magdalény dal v roku 1668 postaviť Imrich Czobor, no začiatkom 18. storočia bola zničená za Rákociho povstania. Dnešná neoklasicistická kaplnka bola postavená koncom 19. storočia. Pri kaplnke sa v minulosti zastavovali náboženské procesie, ktoré išli pešo z Trnavy na púte do Šaštína. Kaplnku viac krát vykradli a poškodili vandali. V súčasnosti sa púť ku kaplnke koná v nedeľu okolo sviatku sv. Márie Magdalény – 22. júla.

Zdroj: http://www.putnickemiesta.sk

Kontaktné informácie:
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Farnosť Borský Mikuláš, Cintorínska 421, Borský Mikuláš
Telefón: 034/65 95 292
Mail: borsky-mikulas@ba.ecclesia.sk

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kaplnka-sv-maria-magdalena

Digitálne nástroje


Fotogaléria