KAPLNKA SV.RÓCHA

KAPLNKA SV.RÓCHA

Chtelnica

V horskom údolí obklopenom malokarpatskými lesmi, na severozápad od obce leží kaplnka sv.Rócha. Každoročne po stáročia sem putovali obyvatelia Chtelnice.  Táto tradícia pochádza z konca 17. storočia. Ako vďaku za skončenie strašného moru v rokoch 1680 – 1688 postavili tu Chtelničania neskororenesančnú kaplnku. Túto udalosť pripomína oltárny obraz patrónov kaplnky so svätcami Róchus, Rozália, Šebastián a Izidor. Táto vzácna baroková olejomaľba na plátne je asi z konca 17. storočia. Po stranách v drevených vyrezávaných nikách sú drevené sochy Róchus a Immakulata. Pravdepodobne sú z konca 18. storočia. Objekt je v zozname nehnuteľných pamiatok západného Slovenska od roku 1963. Celá stavba bola značne poškodená, vrátane oltárného obrazu a sôch. Budova prešla viacerými opravami v rokoch 1788, 1983, 1986. Pri kaplnke sa nachádza aj kamenné súsošie Kristovho krstu s Jánom Krstiteľom z roku 1806. Ku kaplnke každoročne púte.

 Kontaktné informácie:

Telefón: +421337794125,

e-mail: chtelnica@chtelnica.sk

Webová stránka: https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chtelnica, 922 05 Chtelnica 170

Telefón.: 033/7794 128

e-mail: farnost.chtelnica@abu.sk

Zdroj

https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/

Digitálne nástroje