KAPLNKA SV.TROJICE

KAPLNKA SV.TROJICE

Dolné Orešany

Kaplnka Najsvätejšej Trojice je jednopriestorová baroková stavba z roku 1715. Bola postavená z vďaky za to, že obec obišiel mor, ktorý postihol okolité dediny. V kaplnke sú umiestnené sochy sv. Rócha  a sv. Rozálie – patrónov proti moru.  Kaplnka je pútnickým miestom. Pápež Pius IX. v roku 1851 udelil sedemročné odpustky tým veriacim, ktorí na sviatok Najsvätejšej Trojice činia pokánie, vyspovedaní a sv. prijímaním posilnení sa tu zbožne pomodlia za svornosť kresťanských panovníkov, za odstránenie bludov a za povýšenie sv. Matky Cirkvi. V roku 1946 bola kaplnka obnovená a o rok neskôr bolo vybudované oplotenie. V roku 1986 bol obnovený aj interiér. Okolo kaplnky sa v polokruhu nachádza 14 „božích múk“. V nich sa nachádzajú drevené reliéfy jednotlivých zastavení krížovej cesty, ktoré prešli obnovou v roku 2008. Pri kaplnke sa nachádza kríž, ktorý je pamiatkou na cintorín rozprestierajúci sa v jej okolí, na ktorým boli pochovávaní obyvatelia v časoch morovej epidémie. Tradície pútí sa zachovali na sviatok Najsvätejšej Trojice a pri slúžení sv. omše pri spomienke na sv. Rócha.

Kontaktné informácie:

Adresa: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany

Správca fary: Dušan Jurák

Telefón: +421 33 5582 177

e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kaplnka-sv-trojice

http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/

Digitálne nástroje