KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV A KOSTOL

Hlohovec

História kláštora je spätá s bulou pápeža Pavla II. z roku 1465, ktorou povolil v blízkosti kaplnky Všetkých svätých postaviť Františkánsky kostol. Prvá zmienka o kaplnke je z roku 1401. Prvými obyvateľmi kláštora boli Františkáni z Bosny, ktorí rozvinuli naplno svoju činnosť po postavení kláštora v roku 1492. V pohnutých dobách reformácie kláštor (i kostol) patril evanjelickej cirkvi a. v. V kláštore pôsobila vtedy kníhtlačiareň Valentína Manckoviča, ako jedna z prvých na Slovensku. Po konverzii Adama Thurzu, majiteľa hlohovského panstva na katolícku vieru, bol kláštor i kostol v roku 1630 vrátený Františkánom.

V rokoch 1663 – 1683 mesto i kláštor ovládali Turci, Františkáni však mali súhlas k duchovnej činnosti. Slávnostnú posviacku kostola vykonal 18.5.1699 nitriansky biskup Ladislav Maťašovský. V 18. storočí bol kláštor sídlom provinciálneho ministra Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa. V kláštore bola filozofická škola od roku 1647, povýšená v roku 1653 na generálne štúdium. V 18. – 19. storočí bol kláštor pozoruhodným strediskom kultúry a vzdelanosti.

Pozoruhodná bola aj kláštorná knižnica, ktorej začiatky siahajú do prvej polovice 16. storočia. Spomedzi tu nájdených rukopisov sú najvzácnejšie Hlohovské hlaholské zlomky (2 listy staroslovienskeho textu Chorvátsko – dalmátskeho pôvodu z 13.-14. storočia). Od roku 1959 je v budove kláštora Vlastivedné múzeum regionálneho významu. Bratia tu začali s obnovou rehoľ. života od roku 1990 a vypomáhajú v pastoračnej činnosti diecéznemu kléru.

Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza

Kontaktné informácie:

Adresa: Františkánske námestie 15, 920 01 Hlohovec

gvardián kláštora: Jeremiáš Daniel Kvaka

Telefón: 0902 122 445

e-mail: hcklastor@gmail.com

web: https://frantiskanihc.sk/klastor/

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/klastor-frantiskanov-a-kostol-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria