KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Šamorín

Klasicistický kostol z roku 1778. Upravený bol v roku 1927. Kostol je jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavaným chórom, krytá pruskou klenbou. Fasádu má hladkú. Štíhla veža je vstavaná do štítového priečelia, členená lizénovým rámom a krytá ihlancom.
Hlavný oltár s predstavanou menzou a závesným obrazom Nanebovzatia Panny Márie z prvej polovice 19. storočia. Kazateľnica bola klasicistická z roku 1778.
Arnold Ipolyi, známy znalec architektonických pamiatok Žitného ostrova napísal o jurovskom kostole: „Jurová (Bratislavská župa), pôvodne nazývaná György-Soka-, Suka- alebo Sika, je z dokumentov známa od 1253. Cirkevné zápisnice o návštevách z Baky – keďže patrila predtým k farnosti v Bake – uvádzajú, že kostol v Jurovej bol v roku 1519 vysvätený miestodržiteľom biskupa Epiphania a arcibiskupa Bakácsa. Je teda pravdepodobné, že vtedajší jurovský kostol bol postavený pôvodne v gotickom štýle. K tejto staršej, prebudovanej stavbe sa pripojila novšia loď. Zaujímavosťou o výstavbe tohto kostola je legenda, ktorú spomína Karcsay (časopis Új Magy. Muz. Ročník 1852, str. 769), ktorá hovorí o tom, že bol na svoje terajšie miesto postavený anjelmi; táto črta sa spomína aj v súvislosti s inými, hlavne pútnikmi navštevovanými kostolmi. Jurová bola jedným z rodových sídiel grófov Erdődi Pálffy, rodov Erős a Katona.
V roku 1755 kostol zväčšili a bola vybudovaná aj veža. Západnú časť kostola v roku 1788 zbúrali a namiesto nej postavili novú. Novú budovu vysvätil v roku 1808 Péter Ürményi. Titulom kostola je Nanebovzatie Panny Márie.

Zdroj: Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza
_________
Literatúra:
Guntherová, Alžbeta et al: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967
www.jurova.sk (12.10.2015)

Kontaktné informácie:
Adresa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jurová, Jurová 1, 930 09 Trstená na Ostrove
Telefón: 031/5597 495
e-mail: farnost.jurova@abu.sk

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-nanebovzatia-panny-marie

Digitálne nástroje