KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

Malacky

Sväté schody sa nachádzajú vo františkánskom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Kaplnka Svätých schodov bola postavená na príkaz Pavla Pálfiho spolu s kláštorom. Sväté schody sú na svete troje. V Ríme sa nachádzajú pôvodné, po ktorých kráčal Kristus do Pilátovej siene. Kópie sa nachádzajú v Jeruzaleme a v Malackách. Schodov je dvadsaťsedem a sú v nich uložené relikvie svätých Detéria, Valentína a Blaženy.

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-neposkvrneneho-pocatia-panny-marie-svate-schody-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria