KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

KOSTOL SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

BRATISLAVA – VAJNORY

Najstaršia stavba v obci, postavená v rokoch 1270-1279. Pôvodne bol zasvätený Panne Márii, potom uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi. Od roku 1968 opäť Panne Márii, a to Sedembolestnej. Kostol je jednoloďový, s polygonálne uzavretou svätyňou, ktorá je zaklenutá gotickou rebrovou klenbou so stredovekými svorníkmi. V kostole je uložený relikviár s ostatkami mučeníka z  50. rokov 20. storočia – miestneho rodáka  blahoslaveného Titusa Zemana 

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-sedembolestnej-panny-marie-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria