KOSTOL SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKEHO

KOSTOL SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKEHO

Kalinkovo

Rímskokatolícky kostol je postavený v strede obce, podľa návrhu staviteľa Elefántyho, v historizujúcom slohu s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý románsky tehlový kostolík, ktorý stál v tom čase v obci a v roku 1936 bol zbúraný. Kostol bol postavený zo zbierok veriacich, milodarov inštitúcií a dobrovoľnej bezplatnej práce miestnych obyvateľov v rokoch 1927-1929. Dokončený a slávnostne vysvätený bol v roku 1930.

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-sv-frantiska-serafinskeho-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria