KOSTOL SV.FRANTIŠKA XAVER

KOSTOL SV.FRANTIŠKA XAVER

Skalica

História jezuitského kostola siaha do rokov 1693, kedy bol položený základný kameň nielen kostola, ale i školy a kolégia. Výstavba trvala takmer tridsať rokov. Zasvätený je Františkovi Xaverskému. Jezuiti založili v Skalici strednú školu. Pre veľký počet rehoľníkov a študentov bola povýšená na kolégium. V roku 1724 kostol zasiahol požiar. O päťdesiat rokov z mesta odišli jezuiti, kostol prevzali na krátku dobu paulíni.

V minulosti bolo v kostole pôvodne osem oltárov. Zachoval sa však iba hlavný oltár s obrazom, na ktorom je vyobrazený František Xaverský spolu so sochami svätého Petra a svätého Pavla. Obraz patróna patrí medzi najväčšie obrazy na Slovensku s rozmermi 3,5×6,5 metra. Pochádza z polovice 18. storočia a autor obrazu je neznámy. Kostol dlho chátral a mnohé časti interiéru boli odnesené do iných kostolov. Zachoval sa iba spomínaný hlavný oltár, freska v bočnej kaplnky Panny Márie.

Kostol v roku 2011 prešiel úplnou rekonštrukciou, ktorá bola zároveň najrozsiahlejšia rekonštrukcia v histórii mesta Skalica. Zrenovovaný bol exteriér, ale i interiér kostola. Dňa 27. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kostola. Týmto dňom sa začína ďalšia etapa kostola ako kultúrno-spoločenského centra v Skalici. Kostol má unikátnu akustiku, ktorá je zároveň najlepšou akustikou v strednej Európe. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dokonca kostolu udelilo ocenenie Kultúrna pamiatka roka 2011. Kostol patrí k majetkom mesta a neslúži na bohoslužobné účely.

 Kontaktné informácie:

Adresa: Škarniclovská 100/1, 909 01 Skalica

Telefón: +421 34 664 53 41

e-mail: tik@mesto.skalica.sk

web: http://www.tikskalica.sk

Zdroj

http://www.regionzahorie.sk/jezuitsky-kostol-skalica-akustika

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/xaveri-szent-ferenc-templom

Digitálne nástroje


Fotogaléria