KOSTOL SV. KRÍŽA

KOSTOL SV. KRÍŽA

Hamuliakovo

Románsky kostolík Sv. Kríža v Hamuliakove si po pamiatkovej obnove zachoval ľudské, reálne proporcie, ktoré boli typické pre sakrálnu architektúru románskeho obdobia. Vyvážená hmotová skladba kostola a jeho vnútorné priestory pôsobia vzácne a harmonicky a radia tento kostolík Sv. Kríža medzi najvýznamnejšie objekty tehlovej románskej sakrálnej architektúry južného Slovenska.

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-sv-kriza-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria