KOSTOL SV. MICHALA

KOSTOL SV. MICHALA

Čunovo

Kostol sv. Michala z r. 1783 je neskorobarokovým jednoloďovým kostolom, ktorý stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Neexistuje presný údaj o výstavbe a posvätení prvého kostola. starý kostol bol tiež zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Z rokov 1659, 1680, 1696 a 1713 sa zachovali kanonické vizitácie v ktorých sú opísané pomery kostola a cirkevnej obce. Ešte v roku 1680 bolo Čunovo filiálkou Rusoviec odkiaľ prichádzal kňaz vysluhovať sviatosti, v tejto vizitácií je tiež zaznamenané, že zemepáni žiadajú biskupa o samostatnosť a vlastného kňaza. To sa splnilo a od roku 1689 je Čunovo samostatnou farnosťou s vlastnou pečaťou z ktorej sa zachovalo niekoľko otlačkov a ktorá poslúžila ako v zor pre súčasný erb Čunova. V kanonickej vizitácii z roku 1696 je zaznamenané meno miestneho kňaza Martina Ignáca Horvátha, ktorý pôsobil tretí rok v Čunove. Neďaleko od kostola, pri bývalom prístave a brehu Dunaja stojí socha sv. Jána Nepomuckého. Sochu postavili ako spomienku na ničivú povodeň na sviatok Všech svätých v roku 1787 kedy Dunaj doslovne odplavil polovicu obce. Taktiež neďaleko od kostola, ale už za obcou stojí socha Panny Márie. Sochu dal postaviť v druhej polovici 18. storočia podžupan mošonskej stolice a veľký donátor miestnej cirkvi Melchior Kerekes, ktorý v Čunove býval, mal tu kúriu, ktorá stála na mieste dnešného Miestneho úradu.

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-sv-michala-3

Digitálne nástroje


Fotogaléria