KOSTOL SV. RODINY + PÁPEŽ JÁN PAVOL II. (+NÁMESTIE JÁNA PAVLA II.)

KOSTOL SV. RODINY + PÁPEŽ JÁN PAVOL II. (+NÁMESTIE JÁNA PAVLA II.)

Bratislava – Petržlaka

Kostol sa nachádza pri Chorvátskom ramene, v blízkosti komplexu budov Technopol. Nachádza sa na priestranstve, na ktorom pápež Ján Pavol II. odslúžil svätú omšu v roku 2003 a toto priestranstvo sa volá Námestie Jána Pavla II.                                                                    
Plocha cirkevného areálu: 1,7215 ha
Z toho: 1. stavba – farská časť (kostol, farská správa a pastoračné centrum, ihriská, parkoviská): 1,2970 ha
Zastavaná plocha: 1 108,50 m²

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/kostol-sv-rodiny-papez-jan-pavol-ii-namestie-jana-pavla-ii-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria