ORTODOXNÁ SYNAGÓGA

ORTODOXNÁ SYNAGÓGA

Trnava

Ortodoxná synagóga, vzhľadom na svoje rozmery nazývaná „Malá synagóga“, je halová stavba bez veží orientovaná východo-západným smerom, v interiéri so ženskými galériami nesenými liatinovými stĺpmi. Okrem nich sa v interiéri zachovalo niekoľko pôvodných historizujúcich umelecko-remeselných detailov a zvyšky pôvodnej výmaľby. Kontinuita fungovania židovského spoločenstva bola nástupom fašizmu v roku 1939 prerušená, po 2. svetovej vojne synagóga fungovala už len krátko a jej pôvodná funkcia zanikla začiatkom 50. rokov 20. storočia. Odvtedy bola využívaná na rôzne utilitárne, prevažne skladovacie účely a dlhé roky chátrala. Začiatkom 90. rokov 20. storočia židovská obec synagógu zreštituovala a následne odpredala do súkromného vlastníctva. Prešla komplexnou stavebnou obnovou a po desiatkach rokov je znova sprístupnená verejnosti. Jej oživenie, hoci už nie s pôvodnou funkciou, ale s novým kultúrno-spoločenským využitím, je v okrajovej oblasti, akou je obnova pamiatok židovskej architektúry na Slovensku, pomerne ojedinelým dielom.

Kontaktné informácie:
Súčasné využitie: kaviareň, výstavy
Adresa: Haulíkova 405/3, 917 00 Trnava
Telefón : +421 910 921 922
e-mail : info@synagogacafe.sk
web: http://www.synagogacafe.sk

Zdroj

http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/ortodoxna-synagoga

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/ortodoxna-synagoga

Digitálne nástroje


Fotogaléria