RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Dunajská Lužná

V 13. storočí opát benediktínskeho opátstva na Hore sv. Martina dal postaviť v Dénesde kostol zasvätený sv. Bartolomejovi. V čase náboženských rozbrojov v 17. storočí plnil aj funkciu farského kostola (1684). Keďže svojou veľkosťou nevyhovoval pre pútnikov, vtedajší opát Daniel Somogyi dal v rokoch 1786 až 1797 postaviť na mieste románskeho kostola väčší kostol. Ako kostol Povýšenia sv. Kríža ho posvätili v roku 1797. Kostol, ktorý je jednou z najvýznamnejších pamiatok v obci, bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Jeho generálna oprava sa uskutočnila v rokoch 1982 až 1984. Vymenil sa celý krov, strešná krytina, podlahy, časti omietok a celý kostol sa vymaľoval. V rámci opravy sa strecha kostola pokryla medeným plechom. V rokoch 1989 až 1990 bola postavená nová fara, ktorá sa v roku 1996 stala sídlom Dominikánskeho konventu v Dunajskej Lužnej. Od roku 2004 postupne prebieha rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola Povýšenia sv. Kríža (sanácia vlhkých múrov, výmena okien, inštalácia nového elektrického vedenia, výmena lavíc, vonkajšia i vnútorná maľovka, nové vchodové dvere, úprava okolia a priestoru medzi kostolom a farskou budovou).

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/rimsko-katolicky-kostol-povysenia-sv-kriza-1

Digitálne nástroje


Fotogaléria