RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

Jelka

Náboženská obec vznikla v 13. storočí a písané matriky má z roku 1732. Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka „Rímskokatolícky kostol Svätého Jána Krstiteľa v Jelke“, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 24/1, je výškovou dominantou obce Jelka, situovanou na miernej vyvýšenie v katastrálnom území Jelka obce Jelka.

Barokový kostol s románskym jadrom so zachovanou románskou apsidou a neorománskym transeptom je nositeľom pamiatkových hodnôt: urbanistickej hodnoty, architektonickej hodnoty, výtvarnej hodnoty, hodnoty veku a starobylosti, hodnoty historického dokumentu a hodnoty funkcie.
Najstaršia a historicky najhodnotnejšia časť objektu je románska apsida s konchou, datovaná do 3. štvrtiny 13. storočia, ktorá bola svätyňou pôvodného stredovekého kostola. Na vnútorných stenách apsidy sa zachovala gotická maliarska výzdoba pravdepodobne z 1. polovice 14. storočia.
V rokoch 1747-1756 kostol prešiel významnou barokovou prestavbou, bolo dobudované mohutné jednolodie zaklenuté šesťbokou stúpajúcou klenbou. V rámci novodobej prestavby v roku 1921 bol vybudovaný transept s krížovými klenbami z južnej a severnej strany svätyne. Po neorománskej prestavbe sa z exteriérovej strany zachoval pôvodný barokový výraz lode. V interiéri sa nachádza pôvodný barokový hlavný oltár zo 17. storočia s významnou výtvarnou hodnotou.

Zdroj: Arcibiskupský úrad, Trnavská arcidiecéza

Kontaktné informácie:
Adresa: Kostolná 693/14, 925 23 Jelka
Telefón: +421 907 176 914
e-mail: farajelka@gmail.com
https://rkjelka.sk/sk/

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/rimskokatolicky-kostol-svateho-jana-krstitela

Digitálne nástroje