SYNAGÓGA

SYNAGÓGA

Šamorín

Šamorínska synagóga bola postavená v roku 1912. Pri jej stavbe uplatnila židovská cirkevná obec nielen architektonické prvky romantického štýlu ale aj motívy Blízkeho východu. Okná synagógy boli zdobené farebným sklom. Jej vnútorný priestor je kombináciou viacerých architektonických štýlov, čo charakterizovalo viaceré stavby tohto obdobia. Balkón, miesto určené na sedenie žien, rozdeľuje vnútorný priestor na dve časti. Po holokauste bola synagóga nevyužitá, čo súviselo s dramatickým poklesom počtu členov tohto cirkevného spolku. Okrem 2-3 rodín boli odvlečení zo Šamorína všetci Židia. Od roku 1996 však svitlo na lepšie časy a začala sa nová éra života synagógy. Vďaka organizácii At Home Gallery dnes slúži ako výstavná sieň umeleckých diel a príležitostná koncertná sála.

Kontaktné informácie:
Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmus
Adresa: At Home Gallery, Mliečňanská 6, 93 101 Šamorín
Telefón: 0903-255 681, (031) 562 7999
e-mail: athome@stonline.sk
web: www.athomegallery.org

Zdroj

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/synagoga

https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/samorinska-synagoga/

Digitálne nástroje


Fotogaléria