Bratislava – Múzeum židovskej kultúry

Bratislava – Múzeum židovskej kultúry

Bratislava patrí medzi mestá s bohatou židovskou históriou. Múzeum židovskej kultúry (MŽK) sa nachádza v jednom z dvoch zachovaných objektov niekdajšej Židovskej ulice v Bratislave – Zsigrayovej kúrii z 18. storočia.

Štvrť zbúrali v šesťdesiatych rokoch 20. storočia pri výstavbe mosta SNP. Od roku 1993 v nej po obnove sídli stála expozícia MŽK. Pod správu Múzea židovskej kultúry patria aj ďalšie expozície v synagógach v Žiline, Prešove a Trnave. Zbierkový fond Múzea židovskej kultúry obsahuje vyše 2800 artefaktov, z ktorých je mimoriadne cenná najmä zbierka kultových predmetov. Osobitnú pozornosť si zasluhujú textilné opony, prikrývky, kovové svietniky, svietidlá – lampy na večné svetlo, koruny, štíty a ukazovadlá na Tóru, koreničky a pod. Z dokumentačného hľadiska sú neobyčajne cenným dokladom dva fajansové džbány pohrebného bratstva Chevra Kadiša v Senici z 18. storočia. Medzi historickými knihami sú aj diela chýrneho bratislavského rabína Chatama Sofera. Zsigrayova kúria (Múzeum židovskej kultúry) v Bratislave je súčasťou Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva.

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
https://www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-historia-muzea
https://slovakia.travel/muzeum-zidovskej-kultury-snm-bratislava
https://www.welcometobratislava.eu/museum-of-jewish-culture-in-slovakia/

Digitálne nástroje


Fotogaléria