Bratislava – Pamätník Chatama Sofera

Bratislava – Pamätník Chatama Sofera

Pamätník Chatama Sofera v Bratislave je jedinečným miestom, v ktorého  osude sa odráža história bratislavskej židovskej komunity. Je postavený na symbolickom mieste starobylého židovského cintorína, ktorého história siaha do 17. storočia.

V roku 1943 bol cintorín v dôsledku výstavby tunela pre električkovú trať zničený. V podzemnom priestore sa zachovalo 23 hrobov v rabínskej sekcii vrátane hrobu významného bratislavského rabína Chatama Sofera. Chatam Sofer, vlastným menom Moše Schreiber (1762-1839), bol významný ortodoxný rabín a učenec. Narodil vo Frankfurte nad Mohanom, pôsobil ako rabín v Prostějove a burgenlandskom Mattersdorfe. V roku 1806 sa stal rabínom vo vtedajšom Pressburgu. Prísne ortodoxný rabín viedol v Bratislave ješivu, ktorá bola popredným centrom tradičného židovského učenia v Európe.

Vychoval v nej stovky rabínov, ktorí šírili jeho učenie po celej Európe. Po jeho smrti ješiva fungovala pod vedením Soferovych potomkov až do roku 1939, kedy sa presídlila do Jeruzalema, kde pôsobí pod menom Pressburger Yeshivah dodnes. V rokoch 2000 – 2002 bol celý areál obnovený a náhrobné kamene zreštaurované. Architekt Martin Kvasnica vytvoril pozoruhodné dielo, ktoré spĺňa striktné požiadavky halachy (židovského práva), ako aj najvyššie štandardy súčasnej architektúry. Pamätník Chatama Sofera nie je múzeum, je to hrobka postavená nad pohrebiskom významných rabínov a učencov, ktorým sa v židovskej tradícii preukazuje veľká úcta.

Pamätník často navštevujú ortodoxní židovskí pútnici z celého sveta. Podľa židovského zvyku k mŕtvym nenosia kvety. K hrobu rabína prinášajú kamienok a na štvoro zložený papierik s napísanou prosbou. Pamätník Chatama Sofera je súčasťou Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva.

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
http://www.chatamsofer.sk
https://slovakia.travel/pamaetnik-chatama-sofera-bratislava

Digitálne nástroje


Fotogaléria