Sereď – cintorín

Sereď – cintorín

Židovský cintorín sa nachádza v južnej časti mesta na Cukrovarskej ulici vedľa seredského cukrovaru pri ceste smerom na Galantu.

Spolu s kúpeľom na Kúpeľnom námestí a pekárni macesov na Poštovej ulici (dnes sídlo mestskej polície) predstavujú tri zachované objekty patriace  židovskej náboženskej obci.  Cintorín bol založený v prvej polovici 19. storočia, ale boli naň presunuté aj barokové náhrobníky zo staršieho cintorína. Na základe nariadenia z roku 1777 sa nesmelo pochovávať v blízkosti obydlí, a preto museli židia starý cintorín zanechať a vybudovať si nový. V roku 1882 si postavili vstupnú budovu – dom smútku, ktorá bola nedávno zrekonštruovaná. Medzi najnovšie náhrobné kamene patria tie z medzivojnového a povojnového obdobia, medzi ktorými nachádzame viaceré monumentálne žulové náhrobníky. Časť náhrobkov nedávno poškodili vandali. V súčasnosti cintorín pravidelne a vzorne udržiavajú študenti miestnej obchodnej akadémie. V interiéri domu smútku vytvorila škola malé múzeum venované holokaustu a boju proti rasovej neznášanlivosti. V súčasnosti sa pripravuje aj otvorenie vzdelávacieho centra a múzea v priestoroch bývalého pracovného tábora.

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
https://www.pamiatkynaslovensku.sk/sered-zidovsky-cintorin
https://seredsity.sk/nafotili-sme-miesto-ktore-ste-mozno-doteraz-videli-iba-spoza-muru-co-vsetko-skryva-zidovsky-cintorin/

Digitálne nástroje


Fotogaléria