Šamorín – synagóga

Šamorín – synagóga

Synagóga v Šamoríne bola postavená v roku 1912. Jej architektúra je kombináciou neorománskeho slohu a blízkovýchodných prvkov.

Pôvodné okná synagógy boli zdobené farebným sklom. Jej vnútorný priestor je kombináciou viacerých architektonických štýlov, čo charakterizovalo viaceré stavby zo začiatku 20. storočia. Balkón, miesto určené na sedenie žien, rozdeľuje vnútorný priestor na dve časti. Budova synagógy sa využívala až do 2. svetovej vojny. Zachovala sa vo svojom pôvodnom architektonickom prostredí spolu s bývalou židovskou školou a inými objektmi zaniknutej židovskej obce. V blízkosti sa nachádza aj židovský cintorín. Synagóga sa dvakrát vyhla zničeniu. Koncom 90-tych rokov 20. storočia bola opäť zrekonštruovaná. V synagóge v súčasnosti pôsobí progresívne centrum súčasného umenia. Vďaka rôznym hudobným, literárnym  a výtvarným podujatiam slúži ako centrum pre medzinárodný multikultúrny dialóg. V roku 2000 navštívil synagógu tibetský dalajláma. Vyvrcholením jeho návštevy bolo obradné vysypanie pieskovej mandaly do Dunaja. 

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
http://www.athomegallery.org
https://www.slovakcard.sk/synagoga-v-samorine-at-home-gallery
https://www.krajzazitkov.sk/objavuj/samorinska-synagoga-samorin/

Digitálne nástroje


Fotogaléria