Šurany – synagóga

Šurany – synagóga

Židovská komunita v Šuranoch bola až do druhej svetovej vojny jedným z najvýznamnejších centier tradičného židovského života na území západného Slovenska. Viedla aj vyhľadávanú rabínsku školu (ješiva).

Ortodoxná synagóga‌ v‌ Šuranoch‌ patrí‌ medzi‌ skvosty‌ synagogálnej‌ architektúry‌ na‌ Slovensku.‌ Bola postavená v roku 1916 v eklektickom štýle so secesnými a maurskými prvkami. Fasáda‌ od‌ ulice,‌ ako‌ i‌ bočné‌ steny‌ sú‌ bohato‌ zdobené‌ oblúčkovými‌ vlysmi,‌ lizénovými‌ pásmi‌ s‌ bohatou‌ ornamentálnou‌ výzdobou. Železobetónový‌ kazetový‌ strop,‌ pre‌ synagógy ‌ ojedinelý,‌ sa‌ ponáša‌ na‌ renesančné‌ kazetové‌ stropy.‌ Zdobia ho motívy Dávidovej hviezdy a granátových jabĺk. V‌ rohoch‌ bohato‌ zdobených‌ stropných kaziet‌ je‌ štuková‌ výzdoba s‌ motívom‌ vajcovky‌ –‌ perlovca. Po druhej svetovej vojne slúžila budova synagógy ako učňovské stredisko a od konca osemdesiatych rokoch sa postupne opravuje. Na‌ mieste‌ svätostánku‌ je‌ dnes‌ umiestnený‌ monumentálny‌ pamätník‌ obetiam‌ holokaustu. V‌ priebehu‌ 90.‌ rokov‌ 20.‌ storočia‌ sa‌ uskutočnila‌ rekonštrukcia‌ interiéru‌ synagógy‌ a‌ v‌ máji‌ 2005‌ sa‌ sprístupnila‌ verejnosti‌ ako‌ národná kultúrna pamiatka. V budove dnes sídli Šurianske mestské múzeum, ktoré okrem stálej expozície ponúka aj rôzne kultúrne podujatia, usporadúva koncerty, výstavy,‌ prednášky‌ a‌ prezentácie. Múzeum zhromažďuje archeologické, historické a  etnografické predmety, staré fotografie, písomnosti (archiválie) a staré tlače. Medzi vzácne exponáty múzea patrí fragment šurianskej Tóry, ktorý bol desaťročia ukrytý na povale synagógy. Vystavené sú aj archeologické nálezy z lokality Zámeček – Slovenská Trója z Nitrianskeho Hrádku, nálezy z miesta Šurianskeho hradu, kópie mincí z pokladu qvartingov – štvrťdenárov z Kostolného Seku z 15. storočia, signované – značkované tehly zo Šurian a mnohé iné zaujímavosti. 

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
https://slovakia.travel/mestske-muzeum-v-suranoch
http://www.surany.sk

Digitálne nástroje


Fotogaléria