Šahy – synagóga Status Quo Ante

Šahy – synagóga Status Quo Ante

V meste Šahy sa zachovali dva židovské cintoríny a dve synagógy, ktoré dodnes stoja v areáli bývalej židovskej štvrte. Synagóga status quo ante bola postavená v roku 1852 na malom námestí v centre mesta.

Na jej západnej fasáde sa nachádza trojica vstupných portálov a tabuľa s hebrejským žalmom v atike. Keďže objekt dlhé desaťročia chátral a slúžil len ako sklad, v jeho interiéri sa okrem liatinových stĺpov ženskej galérie nezachovali žiadne stopy pôvodného inventára. Synagóga bola zrekonštruovaná v roku 2003. Odvtedy slúži kultúrnym účelom pod názvom Menora Saag Centrum Artis. Na stene dvorného traktu sa od roku 2002 umiestňujú pamätné tabule na počesť významných osobností mesta. Na nádvorí synagógy inštalovali pamätník holokaustu. Ďalší pamätník sa nachádza na budove  miestneho historického múzea, kde bola osadená tabuľa s menami viac ako 900 obetí Holokaustu z celého regiónu. 

Zdroj 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
http://www.sigillum.sk
https://www.sahy.sk/

Fotogaléria